ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 61817
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hyptis suaveolens (L.) Poit.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087010
Collected date

วันที่เก็บ

6 Feb 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kazumi Fujikawa
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside. Herb. Flowers blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2345 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Nanakorn et al. 2345
2. 5097 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Nanakorn et al. 5097
3. 7450 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Nanakorn et al. 7450
4. 7718 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Nanakorn et al. 7718
5. 9810 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Nanakorn et al. 9810
6. 24826 Hyptis suaveolens (L.) Poit. K. Kertsawang 398
7. 30030 Hyptis suaveolens (L.) Poit. S. Chongko 591
8. 31920 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Maknoi 1364
9. 32166 Hyptis suaveolens (L.) Poit. J.F. Maxwell 06-163
10. 34188 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Pongamornkul 2113
11. 34657 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Norsaengsri 3292
12. 38659 Hyptis suaveolens (L.) Poit. S. Watthana 2883
13. 39190 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Norsaengsri 4276
14. 39209 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Norsaengsri 4296
15. 41472 Hyptis suaveolens (L.) Poit. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 10
16. 41793 Hyptis suaveolens (L.) Poit. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 41
17. 42607 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6092
18. 42861 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Maknoi & M. Tanaros 3436
19. 45809 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Maknoi 3625
20. 46277 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Norsaengsri 3292
21. 52741 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Maknoi 2910
22. 60941 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Ling Shein Man 087706
23. 63968 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Pinyosak & P. Wessumritt 64
24. 68111 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 587
25. 73325 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Lakoet 0483
26. 73457 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Lakoet 0617
27. 76837 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Tanming 611
28. 83955 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Pinyosak & P. Wessumritt 64
29. 89809 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Maknoi 4728
30. 90004 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Alita Boonchuwong 001
31. 90050 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Wannipa Chaowichian 002
32. 93631 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Rukarcha 41
33. 113017 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6622
34. 120535 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Tanming SP41

ปิด

QR code