ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61825
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Isodon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087014
Collected date

วันที่เก็บ

6 Feb 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside. Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16083 Isodon sp. P. Suksathan 1948
2. 16436 Isodon sp. P. Suksathan 2109
3. 19314 Isodon sp. S. Watthana 1064
4. 36029 Isodon sp. Jatupol K. 08-370
5. 36428 Isodon sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3072
6. 45063 Isodon sp. M. Tanaros 465
7. 49801 Isodon sp. M. Norsaengsri 6320
8. 50453 Isodon sp. Li-Jianwu Cx00004
9. 50503 Isodon sp. Li-Jianwu Cx00068
10. 50519 Isodon sp. Li-Jianwu Cx00138
11. 53547 Isodon sp. Yin-Jiantao 1258
12. 58901 Isodon sp. Zhou-Shishun 3399
13. 59350 Isodon sp. Yin-Jiantao, Li-Jianwa 1892
14. 60293 Isodon sp. Zhou Shishun 3138
15. 60544 Isodon sp. Ling Shein Man 088119
16. 60745 Isodon sp. Law Shein 088293
17. 60864 Isodon sp. Ling Shein Man 087096
18. 60934 Isodon sp. Ling Shein Man 087714
19. 60976 Isodon sp. Ling Shein Man 087807
20. 61241 Isodon sp. Ling Shein Man 087948
21. 63130 Isodon sp. Li-Jianwu 991
22. 64202 Isodon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2604
23. 71784 Isodon sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091006
24. 74367 Isodon sp. Zhou-Shishun 7730
25. 76489 Isodon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094177
26. 77777 Isodon sp. W. Tanming 743
27. 77781 Isodon sp. W. Tanming 747
28. 78154 Isodon sp. W. Pongamornkul 4499
29. 79824 Isodon sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097268
30. 80543 Isodon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-358
31. 86338 Isodon sp. M. Wongnak 233
32. 93459 Isodon sp. S. Daoh 21
33. 106088 Isodon sp. Hiroshige Koyama 10444
34. 106866 Isodon sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 577
35. 120665 Isodon sp. N. Muangyen 2648
36. 122715 Isodon sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-185
37. 122739 Isodon sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-209
38. 122939 Isodon sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-409
39. 133562 Isodon sp. Natdanai Pan-in V 347
40. 133569 Isodon sp. Natdanai Pan-in V 354
41. 139757 Isodon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3999

ปิด

QR code