ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
ภาพที่ 1  Disporum calcaratum D.Don
ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 62039
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Disporum calcaratum D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

COLCHICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087447
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jun 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kazumi Fujikawa
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Wet place. Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11287 Disporum calcaratum D.Don Thon 17
2. 22938 Disporum calcaratum D.Don C. Glamwaewwong 187
3. 25132 Disporum calcaratum D.Don C. Glamwaewwong 1073
4. 30453 Disporum calcaratum D.Don P. Suksathan 4172
5. 30888 Disporum calcaratum D.Don J.F. Maxwell 07-399
6. 30605 Disporum calcaratum D.Don P. Suksathan 4225
7. 33922 Disporum calcaratum D.Don J.F. Maxwell 07-693
8. 50396 Disporum calcaratum D.Don H. Takahashi T-63044
9. 50397 Disporum calcaratum D.Don H. Takahashi T-62748
10. 54780 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1773
11. 55327 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 8284
12. 56741 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1931
13. 58711 Disporum calcaratum D.Don Zhou-Shishun 3013
14. 59187 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 9724
15. 65356 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2424
16. 63076 Disporum calcaratum D.Don Li-Jianwu 781
17. 64105 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2507
18. 67064 Disporum calcaratum D.Don W. Pongamornkul 3646
19. 68828 Disporum calcaratum D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089654
20. 68917 Disporum calcaratum D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089566
21. 71920 Disporum calcaratum D.Don J. Towaranonte s.n.
22. 75214 Disporum calcaratum D.Don Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2268
23. 81960 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri 11993
24. 82918 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri 12302
25. 86987 Disporum calcaratum D.Don C. Glamwaewwong 280/58
26. 91010 Disporum calcaratum D.Don N. Muangyen 1020
27. 92641 Disporum calcaratum D.Don W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-032
28. 95286 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4097
29. 100806 Disporum calcaratum D.Don C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-409

ปิด

QR code