ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 62027
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zingiber sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087464
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jun 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Nobuyuki Tanaka
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Wet place. Flowers yellow, roots red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

243    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4931 Zingiber sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 102
2. 4687 Zingiber sp. W. Nanakorn et al. 4687
3. 9285 Zingiber sp. W. Nanakorn et al. 9285
4. 11583 Zingiber sp. Sucheera s.n.
5. 11588 Zingiber sp. Sucheera s.n.
6. 15667 Zingiber sp. P. Suksathan 1750.1
7. 17282 Zingiber sp. P. Suksathan 2591
8. 17844 Zingiber sp. S. Watthana 736
9. 18133 Zingiber sp. P. Srisanga 1686
10. 18206 Zingiber sp. M. Norsaengsri 977
11. 18241 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1012
12. 18318 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1091
13. 18320 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1093
14. 19170 Zingiber sp. W. Saemyarm 117
15. 20186 Zingiber sp. C. Maknoi T92
16. 20376 Zingiber sp. P. Thongson 121
17. 21001 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1574
18. 21080 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1653
19. 21097 Zingiber sp. C. Maknoi 164
20. 21106 Zingiber sp. C. Maknoi 173
21. 21393 Zingiber sp. S. Watthana 1400
22. 21394 Zingiber sp. S. Watthana 1401
23. 21470 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1715
24. 21574 Zingiber sp. P. Suksathan s.n.
25. 21576 Zingiber sp. P. Suksathan s.n.
26. 25802 Zingiber sp. C. Maknoi 338
27. 24175 Zingiber sp. C. Glamwaewwong 710
28. 25726 Zingiber sp. C. Maknoi 263
29. 25752 Zingiber sp. C. Maknoi 289
30. 25763 Zingiber sp. C. Maknoi 300
31. 27766 Zingiber sp. C. Maknoi 348
32. 27835 Zingiber sp. C. Maknoi 951
33. 28149 Zingiber sp. S. Watthana & S. Pumicong 2139
34. 28334 Zingiber sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-15
35. 29694 Zingiber sp. C. Maknoi 973
36. 29713 Zingiber sp. C. Maknoi 992
37. 29716 Zingiber sp. C. Maknoi 995
38. 30131 Zingiber sp. S. Watthana 2402
39. 30297 Zingiber sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1252
40. 30360 Zingiber sp. C. Maknoi 1499
41. 30424 Zingiber sp. P. Suksathan 4338
42. 30727 Zingiber sp. S. Watthana 2419
43. 30729 Zingiber sp. S. Watthana 2421
44. 30734 Zingiber sp. S. Watthana 2427
45. 31127 Zingiber sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2802
46. 31556 Zingiber sp. C. Maknoi 1524
47. 31573 Zingiber sp. A. Keratikornkol 361
48. 31658 Zingiber sp. C. Maknoi 1033
49. 31844 Zingiber sp. C. Maknoi 1567
50. 31867 Zingiber sp. C. Maknoi 1600
51. 33285 Zingiber sp. Jatupol K. 07-066
52. 33334 Zingiber sp. Jatupol K. 07-115
53. 33412 Zingiber sp. Jatupol K. 08-193
54. 35077 Zingiber sp. W. Pongamornkul 1881
55. 35078 Zingiber sp. W. Pongamornkul 1882
56. 35082 Zingiber sp. W. Pongamornkul 1886
57. 35251 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8044
58. 35253 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8046
59. 35336 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8144
60. 35561 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8390
61. 35638 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8476
62. 35752 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8610
63. 35902 Zingiber sp. Jatupol K. 08-243
64. 35903 Zingiber sp. Jatupol K. 08-244
65. 35911 Zingiber sp. Jatupol K. 08-252
66. 35922 Zingiber sp. Jatupol K. 08-263
67. 36080 Zingiber sp. Jatupol K. 08-421
68. 36816 Zingiber sp. P. Triboun s.n.
69. 39065 Zingiber sp. W. Pongamornkul 2410
70. 39066 Zingiber sp. W. Pongamornkul 2411
71. 39119 Zingiber sp. Jatupol K. 08-468
72. 45212 Zingiber sp. D. Khrueasan MS855
73. 45214 Zingiber sp. D. Khrueasan MS798
74. 45215 Zingiber sp. D. Khrueasan MS843
75. 45216 Zingiber sp. D. Khrueasan MS756
76. 45984 Zingiber sp. C. Maknoi 3896
77. 47038 Zingiber sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 259
78. 48214 Zingiber sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 019
79. 50354 Zingiber sp. Shunsuke Tsugaru T-61667
80. 50782 Zingiber sp. S. Watthana 3500
81. 52432 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1615
82. 52502 Zingiber sp. Yin-Jiantao 1317
83. 53315 Zingiber sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7981
84. 53349 Zingiber sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8016
85. 53379 Zingiber sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8051
86. 54503 Zingiber sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7014
87. 54449 Zingiber sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6897
88. 55422 Zingiber sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8410
89. 56957 Zingiber sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2042
90. 58397 Zingiber sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9432
91. 59515 Zingiber sp. Romklao Botanical Garden 0121/2553
92. 62560 Zingiber sp. Romklao Botanical Garden 0500/2555
93. 62726 Zingiber sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1150
94. 63883 Zingiber sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9901
95. 63894 Zingiber sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9912
96. 67822 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10502
97. 67824 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10504
98. 67835 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10515
99. 67850 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10530
100. 68653 Zingiber sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3017
101. 69929 Zingiber sp. P. Suksathan 5003
102. 70048 Zingiber sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2595
103. 70049 Zingiber sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2596
104. 70507 Zingiber sp. C. Maknoi 3374
105. 71427 Zingiber sp. W. Pongamornkul 3867
106. 73122 Zingiber sp. M. Norsaengsri 11291
107. 74753 Zingiber sp. W. Pongamornkul 04227
108. 73798 Zingiber sp. P. Phaosrichai 39
109. 73848 Zingiber sp. P. Phaosrichai 90
110. 73855 Zingiber sp. P. Phaosrichai 97
111. 73861 Zingiber sp. P. Phaosrichai 103
112. 73869 Zingiber sp. P. Phaosrichai 111
113. 76442 Zingiber sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094345
114. 79128 Zingiber sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-323
115. 82205 Zingiber sp. P. Phaosrichai 138
116. 83234 Zingiber sp. W. Pongamornkul 4769
117. 83812 Zingiber sp. P. Phaosrichai 198
118. 83839 Zingiber sp. P. Phaosrichai 225
119. 83840 Zingiber sp. P. Phaosrichai 226
120. 83846 Zingiber sp. P. Phaosrichai 232
121. 83851 Zingiber sp. P. Phaosrichai 237
122. 83853 Zingiber sp. P. Phaosrichai 239
123. 84346 Zingiber sp. W. Khattiyot 437
124. 85020 Zingiber sp. S. Watthana 3883
125. 85134 Zingiber sp. P. Phaosrichai 243
126. 85135 Zingiber sp. P. Phaosrichai 244
127. 85141 Zingiber sp. P. Phaosrichai 250
128. 85149 Zingiber sp. P. Phaosrichai 258
129. 85150 Zingiber sp. P. Phaosrichai 259
130. 85151 Zingiber sp. P. Phaosrichai 260
131. 85152 Zingiber sp. P. Phaosrichai 261
132. 85153 Zingiber sp. P. Phaosrichai 262
133. 85156 Zingiber sp. P. Phaosrichai 265
134. 85181 Zingiber sp. P. Phaosrichai 290
135. 85696 Zingiber sp. W. Pongamornkul 5037
136. 85526 Zingiber sp. C. Maknoi 8225
137. 85840 Zingiber sp. M. Norsaengsri 12493
138. 86051 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-055
139. 87337 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-179
140. 86178 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-182
141. 86460 Zingiber sp. M. Wongnak s.n.
142. 86469 Zingiber sp. W. Tanming 921
143. 86598 Zingiber sp. W. Tanming 821
144. 86805 Zingiber sp. C. Glamwaewwong 099/58
145. 86909 Zingiber sp. C. Glamwaewwong 202/58
146. 87391 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-233
147. 89371 Zingiber sp. W. Pongamornkul 5471
148. 89509 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB178
149. 89513 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB181
150. 89517 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB182
151. 89526 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB185
152. 89535 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB040
153. 89543 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB170
154. 89563 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB035
155. 89565 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB168
156. 91210 Zingiber sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3648
157. 92600 Zingiber sp. P. Phaosrichai 318
158. 92769 Zingiber sp. N. Muangyen 1339
159. 93470 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB194
160. 93499 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB239
161. 94456 Zingiber sp. N. Muangyen 1583
162. 97049 Zingiber sp. P. Phaosrichai 433
163. 97069 Zingiber sp. P. Phaosrichai 453
164. 97070 Zingiber sp. P. Phaosrichai 454
165. 97073 Zingiber sp. P. Phaosrichai 457
166. 97396 Zingiber sp. QBG. Staff s.n.
167. 98700 Zingiber sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-177
168. 98559 Zingiber sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-036
169. 100846 Zingiber sp. P. Phaosrichai 573
170. 100896 Zingiber sp. P. Phaosrichai 621
171. 101796 Zingiber sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 102
172. 101750 Zingiber sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 037
173. 103857 Zingiber sp. Romklao Botanical Garden 206/50
174. 104609 Zingiber sp. C. Maknoi 5753
175. 104622 Zingiber sp. C. Maknoi 5766
176. 104688 Zingiber sp. C. Maknoi 5563
177. 105058 Zingiber sp. C. Maknoi 6247
178. 105104 Zingiber sp. C. Maknoi 6294
179. 107444 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-215
180. 107231 Zingiber sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 58
181. 110151 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1024
182. 110152 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1025
183. 110253 Zingiber sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5370
184. 110534 Zingiber sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5650
185. 112648 Zingiber sp. N. Muangyen 2135
186. 113890 Zingiber sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-140
187. 115475 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1367
188. 116112 Zingiber sp. K. Wangwasit 180914-24
189. 116117 Zingiber sp. K. Wangwasit 180914-29
190. 116024 Zingiber sp. K. Wangwasit 180912-13
191. 116049 Zingiber sp. K. Wangwasit 180912-39
192. 116059 Zingiber sp. K. Wangwasit 180912-50
193. 116080 Zingiber sp. K. Wangwasit 180913-14
194. 116105 Zingiber sp. K. Wangwasit 180914-17
195. 116252 Zingiber sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6904
196. 116329 Zingiber sp. N. Boonruang 0007
197. 117198 Zingiber sp. N. Muangyen 2465
198. 117626 Zingiber sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1718
199. 118345 Zingiber sp. K. Inthamma 233
200. 118721 Zingiber sp. N. Boonruang 0070
201. 118902 Zingiber sp. K. Inthamma 480
202. 121753 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1813
203. 121761 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1821
204. 121762 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1822
205. 121791 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1851
206. 122683 Zingiber sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-153
207. 124628 Zingiber sp. N. Muangyen 3205
208. 124633 Zingiber sp. N. Muangyen 3210
209. 125724 Zingiber sp. K. Punchay 599
210. 126666 Zingiber sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10031
211. 126720 Zingiber sp. Pattararat Wongman 034
212. 128403 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2204
213. 128416 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2217
214. 127507 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2007
215. 127510 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2010
216. 128255 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2056
217. 128329 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2130
218. 128374 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2175
219. 128390 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2191
220. 128435 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2236
221. 128451 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2252
222. 128453 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2254
223. 128485 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2286
224. 129342 Zingiber sp. Akharasit Bunsongthae 202
225. 132920 Zingiber sp. S. Pumikong 2019 77
226. 132921 Zingiber sp. S. Pumikong 2019 78
227. 133060 Zingiber sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3024
228. 133427 Zingiber sp. Natdanai Pan-in V 211
229. 133525 Zingiber sp. Natdanai Pan-in V 310
230. 133690 Zingiber sp. Natdanai Pan-in V 475
231. 134415 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2765
232. 134435 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2785
233. 136063 Zingiber sp. N. Inthagool 635
234. 136064 Zingiber sp. N. Inthagool 616
235. 137649 Zingiber sp. K. Inthamma 1233
236. 138309 Zingiber sp. K. Inthamma 1585
237. 138383 Zingiber sp. K. Inthamma 1659
238. 139148 Zingiber sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 463
239. 139296 Zingiber sp. Natdanai Pan-in 653
240. 139674 Zingiber sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3916
241. 139728 Zingiber sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3970
242. 141158 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3171
243. 141159 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3172

ปิด

QR code