ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 62042
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Verbena officinalis L.
Family name

ชื่อวงศ์

VERBENACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087439
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jun 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kazumi Fujikawa
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Wet place. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5758 Verbena officinalis L. W. Nanakorn et al. 5758
2. 9117 Verbena officinalis L. W. Nanakorn et al. 9117
3. 9439 Verbena officinalis L. W. Nanakorn et al. 9439
4. 12877 Verbena officinalis L. P. Srisanga 407
5. 18615 Verbena officinalis L. P. Srisanga 1775
6. 32256 Verbena officinalis L. J.F. Maxwell 06-510
7. 33268 Verbena officinalis L. Jatupol K. 07-049
8. 35081 Verbena officinalis L. W. Pongamornkul 1885
9. 47931 Verbena officinalis L. M. Norsaengsri 7099
10. 62264 Verbena officinalis L. Romklao Botanical Garden 0551/2555
11. 65056 Verbena officinalis L. K. Srithi 91
12. 69825 Verbena officinalis L. Ling Shein Man 091721
13. 71933 Verbena officinalis L. J. Towaranonte s.n.
14. 77023 Verbena officinalis L. V. Nguanchoo 161
15. 78285 Verbena officinalis L. V. Nguanchoo 557
16. 78398 Verbena officinalis L. V. Nguanchoo 199
17. 80699 Verbena officinalis L. W. Pongamornkul 4556
18. 80761 Verbena officinalis L. K. Phoutthavong et al. 550
19. 88281 Verbena officinalis L. W. Pongamornkul 5287
20. 90298 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-221
21. 90465 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-387
22. 90483 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-405
23. 90561 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-482
24. 94213 Verbena officinalis L. W. Pongamornkul 5913
25. 94025 Verbena officinalis L. N. Tanaka, A. Tanaka, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021570
26. 94531 Verbena officinalis L. N. Muangyen 1658
27. 98308 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-188
28. 98460 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-340
29. 98640 Verbena officinalis L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-117
30. 102370 Verbena officinalis L. V. Nguanchoo 605
31. 102539 Verbena officinalis L. V. Nguanchoo 794
32. 104137 Verbena officinalis L. S. Kamonnate 796.1
33. 104138 Verbena officinalis L. S. Kamonnate 796
34. 104516 Verbena officinalis L. W. Pongamornkul 6293
35. 111405 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-353
36. 113396 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-97
37. 114066 Verbena officinalis L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-316
38. 114080 Verbena officinalis L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-330
39. 113778 Verbena officinalis L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-028
40. 115521 Verbena officinalis L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1413
41. 116853 Verbena officinalis L. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-045
42. 122655 Verbena officinalis L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-125
43. 123054 Verbena officinalis L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-48
44. 131351 Verbena officinalis L. Kamonnate Srithi MJU-174
45. 135689 Verbena officinalis L. Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2286
46. 136096 Verbena officinalis L. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 10
47. 137302 Verbena officinalis L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103726
48. 138577 Verbena officinalis L. K. Inthamma 1838
49. 139322 Verbena officinalis L. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1895

ปิด

QR code