ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 62469
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Romklao Botanical Garden 0409/2555
Collected date

วันที่เก็บ

27 Mar 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in mixed deciduous forest. Flower red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

388
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

153    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2536 Phyllanthus sp. W. Nanakorn et al. 2536
2. 9644 Phyllanthus sp. W. Nanakorn et al. 9644
3. 11886 Phyllanthus sp. S. Sasrirat 91
4. 16265 Phyllanthus sp. P. Srisanga 1122
5. 20378 Phyllanthus sp. P. Thongson 123
6. 21478 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 1723
7. 25481 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 299
8. 27753 Phyllanthus sp. C. Maknoi 939
9. 28476 Phyllanthus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-8
10. 29691 Phyllanthus sp. C. Maknoi 970
11. 29855 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1448
12. 29882 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1474
13. 30188 Phyllanthus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-52B
14. 30280 Phyllanthus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1235
15. 31001 Phyllanthus sp. K. Kertsawang 707
16. 31765 Phyllanthus sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1172
17. 31969 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1131
18. 35772 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1704
19. 35919 Phyllanthus sp. Jatupol K. 08-260
20. 38251 Phyllanthus sp. P. Wessumritt 217
21. 41173 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 5876
22. 41177 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 5880
23. 41198 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5587
24. 41233 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5622
25. 42082 Phyllanthus sp. Zhou Shi-shuan 1093
26. 42704 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6167
27. 43389 Phyllanthus sp. D. Khrueasan MS576
28. 46235 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 3238
29. 46416 Phyllanthus sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 58
30. 46468 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2543
31. 46825 Phyllanthus sp. M. Tanaros 226
32. 46914 Phyllanthus sp. M. Tanaros 387
33. 47793 Phyllanthus sp. S. Sawangsawat 232
34. 47984 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 7152
35. 48206 Phyllanthus sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 010
36. 49114 Phyllanthus sp. S. Watthana 3374
37. 49949 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 6469
38. 50333 Phyllanthus sp. Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1415
39. 50248 Phyllanthus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52573
40. 50265 Phyllanthus sp. H. Takahashi T-63121
41. 52450 Phyllanthus sp. Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1161
42. 52756 Phyllanthus sp. C. Maknoi 2925
43. 53352 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8019
44. 53831 Phyllanthus sp. C. Maknoi 3112
45. 54519 Phyllanthus sp. KKU Staff. s.n.
46. 54525 Phyllanthus sp. P. Chantaranothai et al. 108/2003
47. 54541 Phyllanthus sp. P. Triboun 3046
48. 54935 Phyllanthus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1848
49. 55060 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8362
50. 55080 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8382
51. 58505 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9540
52. 58575 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9610
53. 58616 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9651
54. 59726 Phyllanthus sp. S. Klongngern 21
55. 62329 Phyllanthus sp. Romklao Botanical Garden 0616/2555
56. 62686 Phyllanthus sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 21
57. 63912 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9930
58. 64351 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2900
59. 64361 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2910
60. 64384 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2933
61. 65725 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10217
62. 66205 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 3243
63. 66227 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 3265
64. 66752 Phyllanthus sp. C. Maknoi 4246
65. 67101 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 3683
66. 67236 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 750
67. 67329 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8153
68. 67370 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8193
69. 67543 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 809
70. 67558 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 825
71. 67566 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 833
72. 67622 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 889
73. 67626 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 893
74. 67759 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 5817
75. 67921 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10601
76. 70199 Phyllanthus sp. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 145
77. 70494 Phyllanthus sp. C. Maknoi 3361
78. 71096 Phyllanthus sp. S. Watthana 3809
79. 72015 Phyllanthus sp. N. Muangyen 0106
80. 73007 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10788
81. 73040 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 11207
82. 74208 Phyllanthus sp. Zhou-Shishun 7516
83. 75138 Phyllanthus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2307
84. 75354 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095058
85. 75784 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094673
86. 75785 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094674
87. 75786 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094676
88. 77631 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 11555
89. 78974 Phyllanthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-170
90. 81256 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7438
91. 81914 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 11948
92. 83009 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 12393
93. 85398 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8046
94. 85423 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8071
95. 88656 Phyllanthus sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 507
96. 83890 Phyllanthus sp. S. Sawangsawat 604
97. 84695 Phyllanthus sp. K. Kertsawang 3476
98. 84862 Phyllanthus sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3940
99. 85002 Phyllanthus sp. S. Watthana 3850
100. 85198 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7846
101. 88848 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8449
102. 86212 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-216
103. 88867 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8468
104. 86497 Phyllanthus sp. W. Tanming 949
105. 86520 Phyllanthus sp. W. Tanming 972
106. 86827 Phyllanthus sp. C. Glamwaewwong 121/58
107. 86901 Phyllanthus sp. C. Glamwaewwong 194/58
108. 87037 Phyllanthus sp. C. Glamwaewwong 330/58
109. 88347 Phyllanthus sp. N. Muangyen 199
110. 89395 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 5495
111. 90939 Phyllanthus sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5952
112. 90421 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-343
113. 90446 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-368
114. 90496 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-418
115. 90508 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-430
116. 92627 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-018
117. 92675 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-066
118. 93396 Phyllanthus sp. Alisa Narai 08
119. 93537 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5720
120. 94475 Phyllanthus sp. N. Muangyen 1602
121. 94282 Phyllanthus sp. N. Muangyen 1410
122. 95113 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-152
123. 96376 Phyllanthus sp. Mahasarakham University 59
124. 97092 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai 476
125. 98166 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-046
126. 98341 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-221
127. 98364 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-244
128. 98431 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-311
129. 100878 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai 603
130. 101797 Phyllanthus sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 103
131. 103546 Phyllanthus sp. Kasan and Sarayut 007
132. 104155 Phyllanthus sp. S. Kamonnate 782
133. 104494 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 6271
134. 104539 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 6316
135. 105326 Phyllanthus sp. T. Khambai 232
136. 105629 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7057
137. 106855 Phyllanthus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 566
138. 107437 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-206
139. 108372 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 6580
140. 109790 Phyllanthus sp. TLBG 107
141. 111281 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-229
142. 112687 Phyllanthus sp. N. Muangyen 2174
143. 113098 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6703
144. 113102 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6707
145. 113116 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6721
146. 113352 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-53
147. 114672 Phyllanthus sp. Thitiporn Pingyot 195
148. 115216 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 751
149. 117064 Phyllanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-257
150. 116235 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6887
151. 116486 Phyllanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-110
152. 117515 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1607
153. 117550 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1642

ปิด

QR code