ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 62539
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Murdannia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COMMELINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Romklao Botanical Garden 0479/2555
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jun 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in deciduous dipterocarp forest. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

523
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

94    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1539 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 1539
2. 1646 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 1646
3. 1717 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 1717
4. 3915 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 3915
5. 11625 Murdannia sp. Serm 86
6. 13760 Murdannia sp. M. Norsaengsri 708
7. 15961 Murdannia sp. P. Suksathan s.n.
8. 19001 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 19001
9. 19002 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 19002
10. 19029 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 19029
11. 20335 Murdannia sp. M. Norsaengsri 1394
12. 21024 Murdannia sp. M. Norsaengsri 1597
13. 21060 Murdannia sp. M. Norsaengsri 1633
14. 21448 Murdannia sp. M. Norsaengsri 1693
15. 21757 Murdannia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1549
16. 28500 Murdannia sp. S. Pumicong 380
17. 30081 Murdannia sp. S. Watthana 2352
18. 31967 Murdannia sp. C. Maknoi 1129
19. 37251 Murdannia sp. C. Maknoi 2365
20. 38556 Murdannia sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2328
21. 38794 Murdannia sp. C. Maknoi 2464
22. 38866 Murdannia sp. C. Maknoi 2536
23. 40408 Murdannia sp. C. Maknoi 2779
24. 40733 Murdannia sp. S. Watthana & P. Srisanga 3134
25. 41213 Murdannia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5602
26. 42700 Murdannia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6163
27. 42789 Murdannia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6254
28. 43471 Murdannia sp. D. Khrueasan MS-306
29. 43487 Murdannia sp. D. Khrueasan MS-305
30. 46650 Murdannia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5624
31. 50005 Murdannia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38401
32. 53386 Murdannia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8059
33. 53726 Murdannia sp. C. Maknoi 3007
34. 54195 Murdannia sp. M. Norsaengsri 5976
35. 54199 Murdannia sp. M. Norsaengsri 5980
36. 55086 Murdannia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8388
37. 56189 Murdannia sp. M. Norsaengsri 5760
38. 56195 Murdannia sp. M. Norsaengsri 5766
39. 58780 Murdannia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9399
40. 58793 Murdannia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9413
41. 59778 Murdannia sp. C. Pitaksantipap 12
42. 62395 Murdannia sp. Romklao Botanical Garden 0335/2554
43. 63683 Murdannia sp. M. Norsaengsri 4164
44. 63924 Murdannia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9943
45. 64021 Murdannia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6907
46. 67781 Murdannia sp. M. Norsaengsri 5839
47. 66859 Murdannia sp. M. Norsaengsri 10457
48. 67727 Murdannia sp. M. Norsaengsri 5785
49. 67731 Murdannia sp. M. Norsaengsri 5789
50. 67773 Murdannia sp. M. Norsaengsri 5831
51. 67774 Murdannia sp. M. Norsaengsri 5832
52. 70416 Murdannia sp. C. Maknoi 3283
53. 71330 Murdannia sp. W. Pongamornkul 3770
54. 72747 Murdannia sp. C. Maknoi 4982
55. 73043 Murdannia sp. M. Norsaengsri 11210
56. 73044 Murdannia sp. M. Norsaengsri 11211
57. 76299 Murdannia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094913
58. 76504 Murdannia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094013
59. 76897 Murdannia sp. W. Tanming 671
60. 78260 Murdannia sp. V. Nguanchoo 502
61. 80390 Murdannia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-205
62. 82937 Murdannia sp. M. Norsaengsri 12321
63. 83062 Murdannia sp. M. Norsaengsri 12446
64. 85018 Murdannia sp. S. Watthana 3881
65. 85019 Murdannia sp. S. Watthana 3882
66. 84902 Murdannia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3982
67. 85228 Murdannia sp. C. Maknoi 7876
68. 87437 Murdannia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-279
69. 88311 Murdannia sp. W. Pongamornkul 5317
70. 88521 Murdannia sp. N. Muangyen 373
71. 91017 Murdannia sp. N. Muangyen 1027
72. 91914 Murdannia sp. N. Muangyen 1282
73. 92483 Murdannia sp. L. Kamkom 037
74. 92649 Murdannia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-040
75. 93568 Murdannia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5751
76. 94585 Murdannia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3954
77. 104824 Murdannia sp. C. Maknoi 5700
78. 105156 Murdannia sp. C. Maknoi 6347
79. 107090 Murdannia sp. C. Maknoi 4856
80. 110168 Murdannia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1041
81. 110710 Murdannia sp. N. Muangyen 1917
82. 111527 Murdannia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-050
83. 111595 Murdannia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-118
84. 111628 Murdannia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-151
85. 112654 Murdannia sp. N. Muangyen 2141
86. 112726 Murdannia sp. N. Muangyen 2213
87. 112764 Murdannia sp. N. Muangyen 2251
88. 113361 Murdannia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-62
89. 113847 Murdannia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-097
90. 115174 Murdannia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 709
91. 115255 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 790
92. 116671 Murdannia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-294
93. 117182 Murdannia sp. N. Muangyen 2449
94. 118018 Murdannia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-388

ปิด

QR code