ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 62134
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calamus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARECACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Khrueasan MS453
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Seedling, sterile.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5008 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 5008
2. 7699 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 7699
3. 8131 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 8131
4. 14478 Calamus sp. T. Hawanonda 073
5. 17071 Calamus sp. P. Suksathan 2400
6. 17075 Calamus sp. P. Suksathan 2404
7. 18581 Calamus sp. P. Srisanga 1741
8. 18583 Calamus sp. P. Srisanga 1743
9. 19823 Calamus sp. S. Watthana et al. 1111
10. 20304 Calamus sp. M. Norsaengsri 1363
11. 20305 Calamus sp. M. Norsaengsri 1364
12. 20319 Calamus sp. M. Norsaengsri 1378
13. 20628 Calamus sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1527
14. 20629 Calamus sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1528
15. 20518 Calamus sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1417
16. 23584 Calamus sp. R. Pongsattayapipat, P. Suksathan and C. Maknoi 31
17. 25547 Calamus sp. T. Tatiya s.n.
18. 30187 Calamus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-52A
19. 31451 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 711
20. 31452 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 712
21. 31453 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 713
22. 31456 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 716
23. 31460 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 720
24. 31466 Calamus sp. Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 726
25. 31469 Calamus sp. Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 729
26. 31444 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 704
27. 31446 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 706
28. 31447 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 707
29. 33281 Calamus sp. Jatupol K. 07-062
30. 34263 Calamus sp. W. Pongamornkul 1621
31. 36065 Calamus sp. Jatupol K. 08-406
32. 39640 Calamus sp. M. Norsaengsri 4728
33. 44937 Calamus sp. Jitipon Tasaneeyakon HN1840
34. 44964 Calamus sp. Piyawan Winichainan HN1183
35. 48126 Calamus sp. W. Boonprakop 0135
36. 52198 Calamus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1440
37. 52227 Calamus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1469
38. 56846 Calamus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2036
39. 66878 Calamus sp. W. Pongamornkul 3460
40. 78223 Calamus sp. V. Nguanchoo 376
41. 80072 Calamus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097732
42. 80325 Calamus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-140
43. 94995 Calamus sp. Ploy Hutasing 025
44. 101325 Calamus sp. Jittiporn Thasaniyakorn 122-124
45. 106377 Calamus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 832
46. 106845 Calamus sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 110
47. 109602 Calamus sp. Jittiporn Tassaniyakorn 122

ปิด

QR code