ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 62142
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium oblongum Wall. ex Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Khrueasan MS541
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Saisorn
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, sterile.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 944 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 944
2. 1914 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 1914
3. 2467 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 2467
4. 5096 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 5096
5. 5309 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 5309
6. 5368 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 5368
7. 7844 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 7844
8. 10110 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 33
9. 9828 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 9828
10. 9928 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 9928
11. 9930 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. S. Watthana 3
12. 21293 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Srisanga 2144
13. 22220 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Srisanga 2280
14. 33079 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Warintorn K. 07-063
15. 35005 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 1809
16. 35343 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8152
17. 42803 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6268
18. 44952 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Piyawan Winichainan HN1190
19. 45055 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Tanaros 457
20. 45638 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. D. Khrueasan MS822
21. 47242 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Chusie KY167
22. 51181 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 2787
23. 60548 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Ling Shein Man 088128
24. 60748 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Law Shein 088290
25. 61387 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Law Shein 086383
26. 62143 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. D. Khrueasan MS565
27. 62879 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Lakoet 215
28. 63415 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Li-Jianwu 422
29. 64192 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2594
30. 66312 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 3351
31. 68375 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Maknoi 4478
32. 70981 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 225
33. 71357 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 3797
34. 71442 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 3882
35. 71984 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 0076
36. 72950 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Norsaengsri 10731
37. 73257 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Lakoet 0415
38. 74327 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Zhou-Shishun 7817
39. 77745 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Norsaengsri 11664
40. 78153 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 4498
41. 78144 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 4489
42. 79311 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Tanming 753
43. 81242 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Maknoi 7424
44. 88230 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 5236
45. 88272 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 5278
46. 88467 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 319
47. 89249 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Maknoi 4043
48. 92399 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3872
49. 92473 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3945
50. 93444 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. S. Daoh 6
51. 94575 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 1701
52. 94171 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 5871
53. 96005 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Phaosrichai 403
54. 96884 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Glamwaewwong 400/60
55. 101284 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen AKN 035
56. 101729 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Panyadee & W. Pongamornkul 008
57. 103917 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Kanokwan Seemasee 74
58. 105861 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Pimsiri PN097
59. 106008 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 6484
60. 109858 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. TLBG 300
61. 116255 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6907
62. 120624 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 2607
63. 120735 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 2717
64. 120762 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 2744

ปิด

QR code