ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 62149
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ziziphus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RHAMNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 2293
Collected date

วันที่เก็บ

19 Dec 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 7 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

78    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5803 Ziziphus sp. W. Nanakorn et al. 5803
2. 8011 Ziziphus sp. W. Nanakorn et al. 8011
3. 9775 Ziziphus sp. W. Nanakorn et al. 9775
4. 11371 Ziziphus sp. P. Thongson 31
5. 15848 Ziziphus sp. P. Srisanga & C. Puff 1025
6. 16737 Ziziphus sp. S. Sasrirat 186
7. 19284 Ziziphus sp. S. Watthana 995
8. 19339 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 1218
9. 19518 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 685
10. 19851 Ziziphus sp. S. Watthana 1151
11. 19852 Ziziphus sp. S. Watthana 1152
12. 24824 Ziziphus sp. K. Kertsawang 393
13. 27604 Ziziphus sp. C. Maknoi 791
14. 28285 Ziziphus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-12
15. 31948 Ziziphus sp. C. Maknoi 1392
16. 34153 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 2078
17. 35027 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 1831
18. 35028 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 1832
19. 35324 Ziziphus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8131
20. 35909 Ziziphus sp. Jatupol K. 08-250
21. 39029 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 2374
22. 40325 Ziziphus sp. C. Maknoi 2696
23. 44467 Ziziphus sp. Zhou Shi-shun 2915
24. 46500 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 2575
25. 46842 Ziziphus sp. M. Tanaros 314
26. 50921 Ziziphus sp. S. Watthana 3654
27. 53766 Ziziphus sp. C. Maknoi 3047
28. 58071 Ziziphus sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9823
29. 59489 Ziziphus sp. Romklao Botanical Garden 0095/2553
30. 62009 Ziziphus sp. Ling Shein Man 087523
31. 62151 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2304
32. 63635 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2495
33. 63639 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2492
34. 65754 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 10246
35. 67440 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2471
36. 68742 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 10653
37. 70925 Ziziphus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5747
38. 74961 Ziziphus sp. C. Maknoi 6607
39. 82221 Ziziphus sp. P. Phaosrichai 154
40. 84658 Ziziphus sp. K. Kertsawang 3439
41. 84659 Ziziphus sp. K. Kertsawang 3440
42. 87313 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-155
43. 87150 Ziziphus sp. W. Nanakorn et al. 8011.1
44. 87420 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-262
45. 88145 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 5151
46. 89306 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 5406
47. 89742 Ziziphus sp. C. Maknoi 8558
48. 92556 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 5359
49. 92423 Ziziphus sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3896
50. 93584 Ziziphus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5767
51. 94792 Ziziphus sp. Chusie & K. Srithi HBY106
52. 101999 Ziziphus sp. K. Kertsawang 4263
53. 102046 Ziziphus sp. K. Kertsawang 4310
54. 104586 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 6363
55. 105282 Ziziphus sp. C. Maknoi 6518
56. 106834 Ziziphus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 554
57. 107110 Ziziphus sp. C. Maknoi 4878
58. 108519 Ziziphus sp. T. Choopan et al. 2017-194
59. 109969 Ziziphus sp. TLBG 565
60. 110991 Ziziphus sp. K. Kertsawang 4560
61. 111338 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-286
62. 111721 Ziziphus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-241
63. 112307 Ziziphus sp. Buasroi Mala 42
64. 112694 Ziziphus sp. N. Muangyen 2181
65. 112705 Ziziphus sp. N. Muangyen 2192
66. 113022 Ziziphus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6627
67. 113050 Ziziphus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6655
68. 118209 Ziziphus sp. Pharida PS007
69. 120620 Ziziphus sp. N. Muangyen 2603
70. 120787 Ziziphus sp. N. Muangyen 2769
71. 123557 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-095
72. 124950 Ziziphus sp. N. Muangyen 3527
73. 125393 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 7136
74. 129774 Ziziphus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4172
75. 132349 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 7191
76. 135767 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 7735
77. 135833 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 7801
78. 139160 Ziziphus sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 475

ปิด

QR code