ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 62154
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhamnus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RHAMNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 2292
Collected date

วันที่เก็บ

19 Dec 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruit purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

12    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 18256 Rhamnus sp. M. Norsaengsri 1028
2. 31792 Rhamnus sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1199
3. 38478 Rhamnus sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2250
4. 41263 Rhamnus sp. S. Watthana 3261
5. 76031 Rhamnus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094760
6. 80424 Rhamnus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-239
7. 82375 Rhamnus sp. D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5761
8. 85741 Rhamnus sp. W. Pongamornkul et al. 5081
9. 89990 Rhamnus sp. T. Pingyot with W. La-ongsri, P. Panyachan and S. Wattana 004
10. 110165 Rhamnus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1038
11. 123470 Rhamnus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-008
12. 133278 Rhamnus sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1066

ปิด

QR code