ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 63041
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC.
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Li-Jianwu 725
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jul 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

In thick ravine forest. Herb. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 154 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 154
2. 3836 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 3836
3. 6209 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 6209
4. 6346 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 6346
5. 8738 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 8738
6. 8758 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Thongson 20
7. 9406 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 9406
8. 11570 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Suksathan 1180
9. 10389 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 66
10. 10478 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 137
11. 10652 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Nanakorn et al. 10652
12. 13634 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Suksathan 1400
13. 13716 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Suksathan 1487
14. 15704 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1014
15. 16473 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Suksathan 2146
16. 16782 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Srisanga 1259
17. 19336 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri 1215
18. 22527 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Srisanga 2366
19. 31138 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2813
20. 33425 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. Jatupol K. 08-206
21. 35012 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Pongamornkul 1816
22. 36708 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. P. Suksathan 4452
23. 38883 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. C. Maknoi 2553
24. 46467 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. Pongamornkul 2542
25. 49919 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri 6439
26. 50843 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. S. Watthana 3576
27. 51408 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 7478
28. 51534 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1207
29. 51543 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1216
30. 51669 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1342
31. 51732 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 7786
32. 52223 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1465
33. 53470 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1488
34. 53599 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. Yin-Jiantao 1333
35. 55050 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. C. Suwanphakdee 82
36. 55055 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. C. Suwanphakdee 67
37. 56090 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 8956
38. 56805 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1995
39. 56953 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 9263
40. 57063 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 9342
41. 65457 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. K. Srithi 5
42. 66080 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10324
43. 85831 Piper boehmeriifolium (Miq.) C.DC. M. Norsaengsri 12484

ปิด

QR code