ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 63069
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Li-Jianwu 796
Collected date

วันที่เก็บ

11 Aug 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Yan Lichun
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climbing on the tree of roadside. Vine. Fruit black after ripping.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 790 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. Nanakorn et al. 790
2. 2391 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. Nanakorn et al. 2391
3. 6744 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. Nanakorn et al. 6744
4. 10305 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. Nanakorn et al. 10305
5. 13877 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. P. Srisanga 580
6. 14335 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. Pongamornkul, S. Watthana & P. Kumphet 421
7. 17016 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. P. Srisanga 1333
8. 19117 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. Nanakorn et al. 19117
9. 22175 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. P. Srisanga 2235
10. 34843 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. J.F. Maxwell 08-68
11. 35076 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. Pongamornkul 1880
12. 42995 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. Zhou Shi-shun 2820
13. 43160 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. J.F. Maxwell 09-264
14. 48650 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. M. Norsaengsri & N. Tathana 7401
15. 54494 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. M. Norsaengsri & P. Thongson 7003
16. 54816 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1809
17. 55381 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. M. Norsaengsri & N. Tathana 8338
18. 66443 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. Pongamornkul 3449
19. 74475 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. Zhou-Shishun 8363
20. 74598 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. Zhou-Shishun 7213
21. 83747 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2774
22. 90327 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-250
23. 89307 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. Pongamornkul 5407
24. 90776 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3384
25. 100733 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-336
26. 105168 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. C. Maknoi 6404
27. 123429 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-423
28. 130510 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 787
29. 130895 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1168
30. 130922 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1195

ปิด

QR code