ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 63250
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus sootepensis Craib
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 250
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jun 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb ca 50 cm high, branch red. Stipule green and red at apex, petioles dark red. Flowers monoecious; peduncle 4-7 mm long. Sepals white. Petals absent, disc glands white. Stamina column red. Ovary green, style white. Fruit 3 lobes, green and red when mature with persistent calyx.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 761 Phyllanthus sootepensis Craib W. Nanakorn et al. 761
2. 1911 Phyllanthus sootepensis Craib W. Nanakorn et al. 1911
3. 3703 Phyllanthus sootepensis Craib W. Nanakorn et al. 3703
4. 4072 Phyllanthus sootepensis Craib W. Nanakorn et al. 4072
5. 11602 Phyllanthus sootepensis Craib W. Pongamornkul 201
6. 15391 Phyllanthus sootepensis Craib S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 583
7. 30100 Phyllanthus sootepensis Craib S. Watthana 2371
8. 31163 Phyllanthus sootepensis Craib P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2838
9. 38514 Phyllanthus sootepensis Craib C. Maknoi & P. Srisanga 2286
10. 41186 Phyllanthus sootepensis Craib M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5575
11. 58798 Phyllanthus sootepensis Craib M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9418
12. 61977 Phyllanthus sootepensis Craib Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087482
13. 75610 Phyllanthus sootepensis Craib Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094637
14. 75843 Phyllanthus sootepensis Craib Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095178
15. 85864 Phyllanthus sootepensis Craib M. Norsaengsri 12517
16. 121280 Phyllanthus sootepensis Craib N. Boonruang 0341

ปิด

QR code