ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 63514
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 6772
Collected date

วันที่เก็บ

14 May 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tufted. Spikelets greyish-green. By paddy fields.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

262
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1081 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Nanakorn et al. 1081
2. 2100 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 350
3. 2173 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Nanakorn et al. 2173
4. 2232 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 344
5. 3369 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 543
6. 3678 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Nanakorn et al. 3678
7. 4119 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Nanakorn et al. 4119
8. 6513 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Nanakorn et al. 6513
9. 16678 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. S. Sasrirat 127
10. 17160 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 945
11. 17299 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. P. Suksathan 2608
12. 32242 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. J.F. Maxwell 06-433
13. 34696 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 3391
14. 39376 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 4462
15. 39415 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 4501
16. 41320 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. V.D. Buchkin s.n.
17. 46370 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 3391
18. 46729 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 2915
19. 48021 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 7189
20. 53436 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 7432
21. 55852 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. J.F. Maxwell 12-12
22. 57985 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9087
23. 63712 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 3712
24. 63722 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 2086
25. 65086 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 352
26. 72768 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 10874
27. 80193 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. P. Srisanga, M. Norsaengsri, S. Watthana, W. La-ongsri, K. Fujikawa & U. Baba M1-9
28. 82167 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. C. Maknoi 7759
29. 111472 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-420
30. 121858 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1193
31. 121991 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1326
32. 122120 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1453

ปิด

QR code