ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 63534
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glycosmis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & P. Thongson 6586
Collected date

วันที่เก็บ

8 May 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Wichai Aiyakool
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, 3 m high. Flowers white. Limestone foothill.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

328.2
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 779 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 779
2. 5993 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 5993
3. 6952 Glycosmis sp. S. Watthana et al. s.n.
4. 8697 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 8697
5. 8698 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 8698
6. 8602 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 8602
7. 14289 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 860
8. 16628 Glycosmis sp. P. Srisanga 1222
9. 18128 Glycosmis sp. P. Srisanga 1681
10. 31205 Glycosmis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2880
11. 31595 Glycosmis sp. A. Keratikornkol 384
12. 36199 Glycosmis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3656
13. 40128 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 5234
14. 45691 Glycosmis sp. D. Khrueasan MS-31
15. 45708 Glycosmis sp. D. Khrueasan MS-31
16. 48296 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 6540
17. 51410 Glycosmis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7480
18. 51615 Glycosmis sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1288
19. 51726 Glycosmis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7780
20. 51775 Glycosmis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7829
21. 52547 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1630
22. 52626 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1711
23. 52638 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1723
24. 54974 Glycosmis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1890
25. 59065 Glycosmis sp. Li-Jianwu 374
26. 59615 Glycosmis sp. T. Khambai 26
27. 61595 Glycosmis sp. Ling Shein Man 087218
28. 63908 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9926
29. 63920 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9939
30. 66071 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10315
31. 66529 Glycosmis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3349
32. 70833 Glycosmis sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 042
33. 75915 Glycosmis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095255
34. 77838 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-53
35. 78822 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-100
36. 78823 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-101
37. 78824 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-102
38. 78830 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-108
39. 80206 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-22
40. 80002 Glycosmis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097839
41. 81158 Glycosmis sp. C. Maknoi 7339
42. 81098 Glycosmis sp. C. Maknoi 7279
43. 81950 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 11983
44. 81999 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 12032
45. 85100 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3335
46. 85385 Glycosmis sp. C. Maknoi 8033
47. 85584 Glycosmis sp. C. Maknoi 8283
48. 85470 Glycosmis sp. C. Maknoi 8169
49. 85535 Glycosmis sp. C. Maknoi 8234
50. 86273 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-277
51. 87461 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-303
52. 90190 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-113
53. 90216 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-139
54. 88756 Glycosmis sp. C. Maknoi 8358
55. 88796 Glycosmis sp. C. Maknoi 8398
56. 90504 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-426
57. 98367 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-247
58. 98375 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-255
59. 105006 Glycosmis sp. C. Maknoi 6195
60. 104742 Glycosmis sp. C. Maknoi 5617
61. 104754 Glycosmis sp. C. Maknoi 5630
62. 104793 Glycosmis sp. C. Maknoi 5669
63. 114354 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4697
64. 117107 Glycosmis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-300

ปิด

QR code