ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 63952
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

mi men
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt & S. Sawangsawat 157
Collected date

วันที่เก็บ

1 Jul 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Tree about 7 m high. Flowers greenish. Fruit immature green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chonburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3317 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 3317
2. 24781 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Kertsawang 337
3. 24958 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. C. Glamwaewwong 933
4. 25112 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. C. Glamwaewwong 1062
5. 25518 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Wangwasit 051102.2
6. 28029 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Watthana 1982
7. 30023 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Chongko 582
8. 30544 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 09-87
9. 30903 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Wangwasit & C. Lakoet 070528-10
10. 31988 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Pranee Palee 906
11. 33083 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Warintorn K. 07-067
12. 34936 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 1740
13. 38254 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumritt 220
14. 37556 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 06-377
15. 39047 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 2392
16. 40094 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 5200
17. 41669 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chhang Phourin 5026
18. 43150 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 09-254
19. 49485 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Shimizu & A. Nalamphoon T-7823
20. 51813 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri & N. Tathana 7868
21. 52663 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1749
22. 53515 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Yin-Jiantao 1700
23. 54827 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1820
24. 55512 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Mattapha s.n.
25. 55513 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Kesornbua 98
26. 58305 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 5318
27. 64171 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2573
28. 65306 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Srithi 75
29. 68504 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3076
30. 68555 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2919
31. 68743 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 10654
32. 68815 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089641
33. 70191 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 139
34. 70197 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 203
35. 70639 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Khin Myo Htwe 023958
36. 71376 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 3816
37. 75428 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095075
38. 75776 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094660
39. 76415 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094403
40. 82010 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 12043
41. 83952 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Sawangsawat 666
42. 87857 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. R. Suksathan 2016111-09
43. 90000 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Pingyot 014
44. 90822 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3431
45. 92343 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Khin Myo Htwe 032566
46. 94808 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chusie & K. Srithi PK082
47. 95665 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chusie & Trithip Sukho SJ105
48. 97565 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Chantaranothai et al. 1147
49. 101061 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. D. Khrueasan 26
50. 103541 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kasan and Sarayut 002
51. 108580 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5182
52. 109205 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S.T.Chiu 05373
53. 110515 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5631

ปิด

QR code