ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 63998
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis
Family name

ชื่อวงศ์

OCHNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

chang nom
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Sawangsawat 65
Collected date

วันที่เก็บ

18 Mar 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry dipterocarp forest. Shrub about 1 m high. Sepals persistent, green turning red. Petals yellow. Pistil yellow. Fruit immature green, mature black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nong Khai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6438 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis W. Nanakorn et al. 6438
2. 7287 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis W. Nanakorn et al. 7287
3. 13226 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis T.G. Laman 860
4. 20531 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1430
5. 29911 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070321-13
6. 39826 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri 4933
7. 39586 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri 4675
8. 40117 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri 5223
9. 44050 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Gardner ST2901
10. 44022 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Gardner, & Khumchompoo ST1898
11. 44023 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Gardner, P. Sidisunthorn & T. Utteridge ST1820
12. 44115 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0781
13. 46613 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri 3584
14. 49542 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis P. Tippayasri & P. Sidisunthorn ST1061
15. 54859 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis P. Chantaranothai et al. 6857
16. 54860 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis P. Chantaranothai et al. 1150
17. 57155 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis W. Boonprakop & M. Norsaengsri 270
18. 63975 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Pinyosak & W. Boonchai 144
19. 93059 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis D. Argyriou 112
20. 93112 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis D. Argyriou 175
21. 93151 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis N. Turreira-Garcia 391
22. 93167 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis D. Argyriou 380
23. 110901 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis K. Kertsawang 4471

ปิด

QR code