ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 64118
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus barbatus Muell. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2520
Collected date

วันที่เก็บ

11 Dec 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 4 m high in swamp forest. Fruit green with brown hair.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

478
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3062 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 3062
2. 3963 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 3963
3. 8314 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 8314
4. 9149 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 9149
5. 9248 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 9248
6. 9273 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 9273
7. 9502 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 9502
8. 28337 Mallotus barbatus Muell. Arg. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-21
9. 29670 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Glamwaewwong 1404
10. 29714 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi 993
11. 29781 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi 1102
12. 37557 Mallotus barbatus Muell. Arg. J.F. Maxwell 06-378
13. 41144 Mallotus barbatus Muell. Arg. Jatupol K. 09-498
14. 48534 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7285
15. 48563 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7314
16. 52299 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. La-ongsri & N. Romkham 1346
17. 52564 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1651
18. 54481 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri & P. Thongson 6968
19. 58392 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 9427
20. 59522 Mallotus barbatus Muell. Arg. Romklao Botanical Garden 0128/2553
21. 65513 Mallotus barbatus Muell. Arg. K. Srithi 614
22. 68636 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3000
23. 78964 Mallotus barbatus Muell. Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-160
24. 78981 Mallotus barbatus Muell. Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-177
25. 81054 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi 7235
26. 82227 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri 12231
27. 82247 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri 12251
28. 85801 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri 12454
29. 86106 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-110
30. 86123 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-127
31. 87374 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-216
32. 87302 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-144
33. 87335 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-177
34. 88368 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen 220
35. 88732 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 582
36. 90567 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen 830
37. 90642 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen 905
38. 90709 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen 971
39. 90779 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3387
40. 91850 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen 1218
41. 91983 Mallotus barbatus Muell. Arg. K. Kertsawang 3548
42. 92618 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-009
43. 92678 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-069
44. 93743 Mallotus barbatus Muell. Arg. K. Kertsawang 3662
45. 94825 Mallotus barbatus Muell. Arg. Chusie & K. Srithi PK061
46. 95315 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4127
47. 98536 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-013
48. 98653 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-130
49. 110101 Mallotus barbatus Muell. Arg. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 974
50. 111114 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-062

ปิด

QR code