ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 63974
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Passiflora foetida L.
Family name

ชื่อวงศ์

Passifloraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

ka thok rok
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Pinyosak, P. Vessumrit 41
Collected date

วันที่เก็บ

27 Oct 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside. Climber with tendril. Fruit dry berry, subglobose, ripening yellowish to orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

109    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1420 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 1420
2. 1751 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 1751
3. 3408 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 3408
4. 6538 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 6538
5. 7202 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 7202
6. 7333 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 7333
7. 11687 Passiflora foetida L. W. Pongamornkul 235
8. 15748 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri 860
9. 23239 Passiflora foetida L. C. Glamwaewwong 260
10. 28369 Passiflora foetida L. NULL
11. 28492 Passiflora foetida L. Y. Ochiai, S. Yokoyama 240805 21
12. 30220 Passiflora foetida L. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-1 1
13. 30915 Passiflora foetida L. K. Wangwasit, C. Lakoet 70529 9
14. 31035 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 741
15. 37240 Passiflora foetida L. C. Maknoi 2354
16. 39713 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri 4820
17. 42868 Passiflora foetida L. C. Maknoi, M. Tanaros 3443
18. 46329 Passiflora foetida L. NULL
19. 46803 Passiflora foetida L. M. Tanaros 204
20. 47387 Passiflora foetida L. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 58
21. 53829 Passiflora foetida L. C. Maknoi 3110
22. 55077 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8379
23. 57668 Passiflora foetida L. C. Maknoi 4085
24. 58076 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9828
25. 58401 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri, N. Tathana 9436
26. 59529 Passiflora foetida L. Romklao Botanical Garden 2553 135
27. 59821 Passiflora foetida L. Romklao Botanical Garden 2554 212
28. 60104 Passiflora foetida L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2265
29. 62620 Passiflora foetida L. W. Pongamornkul 2873
30. 62893 Passiflora foetida L. C. Lakoet 229
31. 63560 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri, P. Thongson 6632
32. 66516 Passiflora foetida L. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3335
33. 66809 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri 10407
34. 67574 Passiflora foetida L. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 841
35. 67629 Passiflora foetida L. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 896
36. 68109 Passiflora foetida L. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 585
37. 71498 Passiflora foetida L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1035
38. 72691 Passiflora foetida L. C. Maknoi 4926
39. 75916 Passiflora foetida L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95256
40. 76153 Passiflora foetida L. C. Maknoi 6699
41. 85507 Passiflora foetida L. C. Maknoi 8206
42. 86110 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 114
43. 87082 Passiflora foetida L. C. Glamwaewwong 58 375
44. 87699 Passiflora foetida L. Saensouk et al. 85
45. 87181 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 24
46. 91752 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1120
47. 91784 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1152
48. 91901 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1269
49. 92652 Passiflora foetida L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 43
50. 93780 Passiflora foetida L. J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 20955
51. 95904 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1860
52. 98551 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 28
53. 98575 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 52
54. 98924 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 401
55. 102100 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 4364
56. 102165 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 4429
57. 102684 Passiflora foetida L. V. Nguanchoo 975
58. 106951 Passiflora foetida L. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 662
59. 108460 Passiflora foetida L. T. Choopan et al. 2018 75
60. 108555 Passiflora foetida L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5157
61. 110051 Passiflora foetida L. P. Panyadee 135
62. 110214 Passiflora foetida L. W. La-ongsri, T. Pingyot, S. Satatha, P. Tatiya 5302
63. 110577 Passiflora foetida L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5692
64. 110809 Passiflora foetida L. N. Muangyen 2022
65. 110922 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 4492
66. 111153 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 101
67. 111304 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 252
68. 111325 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 273
69. 111391 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 339
70. 111641 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 164
71. 111651 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 174
72. 112693 Passiflora foetida L. N. Muangyen 2180
73. 113121 Passiflora foetida L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6726
74. 113194 Passiflora foetida L. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3888
75. 115033 Passiflora foetida L. T. Choopan et al. 2018 336
76. 117474 Passiflora foetida L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1566
77. 117574 Passiflora foetida L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1666
78. 117731 Passiflora foetida L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 101
79. 118545 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 3851
80. 118699 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 4005
81. 118764 Passiflora foetida L. N. Boonruang 114
82. 119126 Passiflora foetida L. N. Boonruang 236
83. 120498 Passiflora foetida L. W. Tanming SP 4
84. 121072 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3054
85. 121157 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3139
86. 123602 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 138
87. 124812 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3389
88. 124615 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3192
89. 124694 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3271
90. 125022 Passiflora foetida L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 644
91. 125197 Passiflora foetida L. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1612
92. 125526 Passiflora foetida L. N. Muangyen 3607
93. 127109 Passiflora foetida L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1840
94. 127336 Passiflora foetida L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1971
95. 128815 Passiflora foetida L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2255
96. 128871 Passiflora foetida L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2310
97. 129380 Passiflora foetida L. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4238
98. 132280 Passiflora foetida L. W. Pongamornkul 7372
99. 134144 Passiflora foetida L. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3609
100. 134263 Passiflora foetida L. P. Srisanga, C. Maknoi 3697
101. 134400 Passiflora foetida L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2750
102. 135347 Passiflora foetida L. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 131
103. 137584 Passiflora foetida L. K. Inthamma 1168
104. 137794 Passiflora foetida L. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1378
105. 139062 Passiflora foetida L. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 371
106. 139127 Passiflora foetida L. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 439
107. 140646 Passiflora foetida L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100246
108. 141889 Passiflora foetida L. W. La-ongsri 896
109. 143017 Passiflora foetida L. C. Maknoi et al. 5970

ปิด

QR code