ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 64457
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3006
Collected date

วันที่เก็บ

10 Mar 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1 m high in mixed deciduous forest. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

650
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4654 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson W. Nanakorn et al. 4654
2. 35496 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8319
3. 35300 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8102
4. 35696 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8546
5. 35717 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8569
6. 36477 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson P. Srisanga with W. Nanakorn, P. Suksathan, P. Panyachan 3121
7. 42618 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson M. Norsaengsri & S. Intamusik 6101
8. 62809 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson M. Norsaengsri 10021
9. 72993 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson M. Norsaengsri 10774
10. 73423 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson C. Lakoet 0581
11. 73459 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson C. Lakoet 0619
12. 80219 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-35
13. 80246 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-62
14. 81073 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson C. Maknoi 7254
15. 92128 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Man, Thaw Min Min Moe & Thin Mya Soe 084002
16. 94168 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson W. Pongamornkul 5868
17. 126030 Strobilanthes capitata (Nees) T. Anderson J. Murata, Y. Tateishi, T. Sugawara, H. Nagamasu, Soe Pe, Win Twat 385

ปิด

QR code