ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 64584
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3133
Collected date

วันที่เก็บ

14 Sep 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high in dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

352    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12088 Ficus sp. S. Sasrirat s.n.
2. 19510 Ficus sp. W. Pongamornkul 677
3. 19511 Ficus sp. W. Pongamornkul 678
4. 20805 Ficus sp. S. Watthana 1186
5. 27551 Ficus sp. C. Maknoi 738
6. 29539 Ficus sp. P. Suksathan & Wat. 3143
7. 29777 Ficus sp. C. Maknoi 1098
8. 30290 Ficus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1245
9. 30336 Ficus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1291
10. 31004 Ficus sp. K. Kertsawang 710
11. 31156 Ficus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2831
12. 32169 Ficus sp. J.F. Maxwell 06-166
13. 35782 Ficus sp. C. Maknoi 1714
14. 37178 Ficus sp. C. Maknoi 2060
15. 40668 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3068
16. 40761 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3184
17. 41130 Ficus sp. Jatupol K. 09-484
18. 41142 Ficus sp. Jatupol K. 09-496
19. 41391 Ficus sp. M. Norsaengsri 4063
20. 46820 Ficus sp. M. Tanaros 221
21. 46840 Ficus sp. M. Tanaros 312
22. 50470 Ficus sp. Li-Jianwu Cx00025
23. 50488 Ficus sp. Li-Jianwu Cx00049
24. 50808 Ficus sp. S. Watthana 3537
25. 51238 Ficus sp. M. Norsaengsri 2660
26. 51239 Ficus sp. M. Norsaengsri 2661
27. 51360 Ficus sp. M. Norsaengsri 2808
28. 52752 Ficus sp. C. Maknoi 2921
29. 52753 Ficus sp. C. Maknoi 2922
30. 52967 Ficus sp. C. Maknoi 3966
31. 53074 Ficus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7647
32. 53501 Ficus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1512
33. 53321 Ficus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7988
34. 58318 Ficus sp. M. Norsaengsri 5338
35. 59012 Ficus sp. Li-Jianwu 295
36. 61513 Ficus sp. Ling Shein Man 087161
37. 63012 Ficus sp. Li-Jianwu 881
38. 63100 Ficus sp. Li Jianwu 1017
39. 63125 Ficus sp. Li-Jianwu 975
40. 64644 Ficus sp. S. Watthana 3729
41. 66541 Ficus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3361
42. 68347 Ficus sp. C. Maknoi 4450
43. 68452 Ficus sp. C. Maknoi 4555
44. 70460 Ficus sp. C. Maknoi 3327
45. 70371 Ficus sp. C. Maknoi 3238
46. 70426 Ficus sp. C. Maknoi 3293
47. 71800 Ficus sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091024
48. 73768 Ficus sp. W. Pongamornkul 04178
49. 74227 Ficus sp. Zhou-Shishun 7542
50. 77980 Ficus sp. C. Maknoi 5177
51. 77992 Ficus sp. C. Maknoi 5189
52. 77932 Ficus sp. C. Maknoi 5128
53. 78275 Ficus sp. V. Nguanchoo 527
54. 78844 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-122
55. 80014 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098025
56. 80020 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098022
57. 80021 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098019
58. 80022 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097965
59. 80023 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097740
60. 80024 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097661
61. 80472 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-287
62. 80497 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-312
63. 80572 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-387
64. 80644 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3146
65. 81301 Ficus sp. C. Maknoi 7483
66. 81348 Ficus sp. C. Maknoi 7530
67. 82859 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2725
68. 83722 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2748
69. 83724 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2750
70. 83294 Ficus sp. C. Maknoi 7811
71. 84235 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3068
72. 85381 Ficus sp. C. Maknoi 8029
73. 84360 Ficus sp. W. Khattiyot 451
74. 84385 Ficus sp. W. Khattiyot 476
75. 85240 Ficus sp. C. Maknoi 7888
76. 85332 Ficus sp. C. Maknoi 7980
77. 85403 Ficus sp. C. Maknoi 8051
78. 85413 Ficus sp. C. Maknoi 8061
79. 85415 Ficus sp. C. Maknoi 8063
80. 85502 Ficus sp. C. Maknoi 8201
81. 85613 Ficus sp. C. Maknoi 8312
82. 86990 Ficus sp. C. Glamwaewwong 283/58
83. 86287 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-291
84. 86429 Ficus sp. M. Wongnak 354
85. 86505 Ficus sp. W. Tanming 957
86. 86899 Ficus sp. C. Glamwaewwong 192/58
87. 87002 Ficus sp. C. Glamwaewwong 295/58
88. 87080 Ficus sp. C. Glamwaewwong 373/58
89. 87635 Ficus sp. Saensouk et al. 21
90. 88546 Ficus sp. N. Muangyen 398
91. 88763 Ficus sp. C. Maknoi 8365
92. 88781 Ficus sp. C. Maknoi 8383
93. 88854 Ficus sp. C. Maknoi 8455
94. 88929 Ficus sp. C. Maknoi 8530
95. 89370 Ficus sp. W. Pongamornkul 5470
96. 89399 Ficus sp. W. Pongamornkul 5499
97. 89592 Ficus sp. W. Pongamornkul 5611
98. 89771 Ficus sp. C. Maknoi 4800
99. 90794 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3402
100. 91193 Ficus sp. C. Maknoi 6390
101. 92544 Ficus sp. W. Pongamornkul 5347
102. 92549 Ficus sp. W. Pongamornkul 5352
103. 91971 Ficus sp. K. Kertsawang 3536
104. 92525 Ficus sp. W. Pongamornkul 5328
105. 93742 Ficus sp. K. Kertsawang 3661
106. 94159 Ficus sp. W. Pongamornkul 5859
107. 94162 Ficus sp. W. Pongamornkul 5862
108. 94657 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4026
109. 94665 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4034
110. 94680 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4049
111. 95586 Ficus sp. W. Pongamornkul 5947
112. 95753 Ficus sp. W. Pongamornkul 6037
113. 95756 Ficus sp. W. Pongamornkul 6040
114. 95994 Ficus sp. P. Phaosrichai 392
115. 96229 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4414
116. 96271 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4453
117. 96528 Ficus sp. C. Glamwaewwong 044/60
118. 96705 Ficus sp. C. Glamwaewwong 221/60
119. 96846 Ficus sp. C. Glamwaewwong 362/60
120. 96988 Ficus sp. C. Maknoi 4808
121. 97096 Ficus sp. P. Phaosrichai 480
122. 97151 Ficus sp. P. Phaosrichai 535
123. 97495 Ficus sp. C. Maknoi 5476
124. 97508 Ficus sp. C. Maknoi 5489
125. 98674 Ficus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-151
126. 101077 Ficus sp. W. Pongamornkul 6098
127. 101109 Ficus sp. W. Pongamornkul 6130
128. 101175 Ficus sp. W. Pongamornkul 6196
129. 101176 Ficus sp. W. Pongamornkul 6197
130. 102202 Ficus sp. K. Kertsawang 4466
131. 104334 Ficus sp. S. Kamonnate s.n.
132. 104571 Ficus sp. W. Pongamornkul 6348
133. 104699 Ficus sp. C. Maknoi 5574
134. 104743 Ficus sp. C. Maknoi 5618
135. 105232 Ficus sp. C. Maknoi 6468
136. 105247 Ficus sp. C. Maknoi 6483
137. 105269 Ficus sp. C. Maknoi 6505
138. 105039 Ficus sp. C. Maknoi 6228
139. 105440 Ficus sp. C. Maknoi 6783
140. 105456 Ficus sp. C. Maknoi 6799
141. 105514 Ficus sp. C. Maknoi 6857
142. 105543 Ficus sp. C. Maknoi 6886
143. 105649 Ficus sp. C. Maknoi 7077
144. 105774 Ficus sp. Pimsiri PN040
145. 105792 Ficus sp. Pimsiri PN064
146. 105800 Ficus sp. Pimsiri PN081
147. 105907 Ficus sp. W. Pongamornkul 6520
148. 106215 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 671
149. 105954 Ficus sp. W. Pongamornkul 6430
150. 106018 Ficus sp. W. Pongamornkul 6494
151. 106259 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 715
152. 106284 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 739
153. 106336 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 791
154. 106409 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 864
155. 106816 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 536
156. 106915 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 626
157. 106922 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 633
158. 106943 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 654
159. 107012 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 724
160. 107019 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 731
161. 107032 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 744
162. 107033 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 745
163. 107039 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 751
164. 108330 Ficus sp. W. Pongamornkul 6538
165. 109542 Ficus sp. W. Tanming 1009
166. 110597 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5712
167. 110185 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1058
168. 110279 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5396
169. 110355 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5472
170. 110511 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5627
171. 110569 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5684
172. 110631 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5746
173. 110645 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5760
174. 110715 Ficus sp. N. Muangyen 1922
175. 110771 Ficus sp. N. Muangyen 1984
176. 110817 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4838
177. 110828 Ficus sp. N. Muangyen 2042
178. 110840 Ficus sp. N. Muangyen 2054
179. 112456 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1233
180. 112519 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1296
181. 112551 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1328
182. 112677 Ficus sp. N. Muangyen 2164
183. 112819 Ficus sp. N. Muangyen 2306
184. 112848 Ficus sp. K. Kertsawang 3678
185. 112878 Ficus sp. K. Kertsawang 3716
186. 112900 Ficus sp. K. Kertsawang 3738
187. 112905 Ficus sp. K. Kertsawang 3743
188. 113216 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3910
189. 113277 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3970
190. 114582 Ficus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4931
191. 114603 Ficus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4952
192. 114374 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4717
193. 114421 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4764
194. 114423 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4766
195. 114501 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4839
196. 115387 Ficus sp. C. Maknoi 5232
197. 115503 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1395
198. 115641 Ficus sp. K. Wangwasit 180123-14
199. 115645 Ficus sp. K. Wangwasit 180124-1
200. 115741 Ficus sp. K. Wangwasit 180321-38
201. 115767 Ficus sp. K. Wangwasit 180322-17
202. 115814 Ficus sp. K. Wangwasit 180425-9
203. 115865 Ficus sp. K. Wangwasit 180426-29
204. 115909 Ficus sp. K. Wangwasit 180717-36
205. 115914 Ficus sp. K. Wangwasit 180717-41
206. 116032 Ficus sp. K. Wangwasit 180912-21
207. 116035 Ficus sp. K. Wangwasit 180912-24
208. 116074 Ficus sp. K. Wangwasit 180913-8
209. 116079 Ficus sp. K. Wangwasit 180913-13
210. 117166 Ficus sp. N. Muangyen 2433
211. 117272 Ficus sp. N. Muangyen 2539
212. 117453 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1545
213. 117472 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1564
214. 117473 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1565
215. 117782 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-152
216. 117969 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-339
217. 117972 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-342
218. 117999 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-369
219. 118254 Ficus sp. K. Inthamma 142
220. 118268 Ficus sp. K. Inthamma 156
221. 118333 Ficus sp. K. Inthamma 221
222. 118536 Ficus sp. K. Kertsawang 3842
223. 118609 Ficus sp. K. Kertsawang 3915
224. 118971 Ficus sp. K. Inthamma 558
225. 120593 Ficus sp. N. Muangyen 2359
226. 120597 Ficus sp. N. Muangyen 2363
227. 120722 Ficus sp. N. Muangyen 2704
228. 120728 Ficus sp. N. Muangyen 2710
229. 120738 Ficus sp. N. Muangyen 2720
230. 120823 Ficus sp. N. Muangyen 2805
231. 120827 Ficus sp. N. Muangyen 2809
232. 120833 Ficus sp. N. Muangyen 2815
233. 120867 Ficus sp. N. Muangyen 2849
234. 120989 Ficus sp. N. Muangyen 2971
235. 121013 Ficus sp. N. Muangyen 2995
236. 121083 Ficus sp. N. Muangyen 3065
237. 121087 Ficus sp. N. Muangyen 3069
238. 121092 Ficus sp. N. Muangyen 3074
239. 121094 Ficus sp. N. Muangyen 3076
240. 121099 Ficus sp. N. Muangyen 3081
241. 121100 Ficus sp. N. Muangyen 3082
242. 121123 Ficus sp. N. Muangyen 3105
243. 121153 Ficus sp. N. Muangyen 3135
244. 121179 Ficus sp. N. Muangyen 3161
245. 121188 Ficus sp. N. Muangyen 3170
246. 121252 Ficus sp. N. Boonruang 0313
247. 121347 Ficus sp. N. Boonruang 0408
248. 121735 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1795
249. 122086 Ficus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1419
250. 122585 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1545
251. 123185 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-179
252. 123314 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-308
253. 123748 Ficus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-285
254. 123752 Ficus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-289
255. 123947 Ficus sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5869
256. 124837 Ficus sp. N. Muangyen 3414
257. 124859 Ficus sp. N. Muangyen 3436
258. 125561 Ficus sp. N. Muangyen 3641
259. 126766 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4007
260. 126818 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4059
261. 126855 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4096
262. 126857 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4098
263. 126858 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4099
264. 126859 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4100
265. 126861 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4102
266. 126879 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4121
267. 126881 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4123
268. 127238 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1969
269. 127279 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1914
270. 127353 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1985
271. 127359 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1991
272. 127501 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2001
273. 127959 Ficus sp. K. Inthamma 795
274. 127962 Ficus sp. K. Inthamma 798
275. 128340 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2141
276. 128524 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2325
277. 129376 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4234
278. 129393 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4251
279. 129398 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4256
280. 129399 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4257
281. 129403 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4261
282. 129443 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4301
283. 129444 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4302
284. 129508 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4366
285. 129542 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4400
286. 129547 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4405
287. 129573 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4431
288. 129588 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4446
289. 129653 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4511
290. 129666 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4524
291. 129688 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4546
292. 129692 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4550
293. 129707 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4565
294. 129720 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4578
295. 130418 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2560
296. 130494 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2635
297. 131284 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4637
298. 130905 Ficus sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1178
299. 131180 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4530
300. 131181 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4531
301. 131182 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4532
302. 131185 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4535
303. 131187 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4537
304. 131188 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4538
305. 131256 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4609
306. 131259 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4612
307. 131391 Ficus sp. Mamoru Kanzaki & Naho Ando Y 351
308. 131424 Ficus sp. Chusie Trisonthi BD 8.1
309. 132481 Ficus sp. W. Pongamornkul 7323
310. 132579 Ficus sp. W. Pongamornkul 7516
311. 133811 Ficus sp. S. Kantasa K 84
312. 133923 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3443
313. 134052 Ficus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3517
314. 134090 Ficus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3555
315. 134255 Ficus sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3689
316. 134123 Ficus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3588
317. 134214 Ficus sp. P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3648
318. 134225 Ficus sp. P. Srisanga 3659
319. 134226 Ficus sp. P. Srisanga 3660
320. 134227 Ficus sp. P. Srisanga 3661
321. 136061 Ficus sp. W. Pongamornkul 8023
322. 136174 Ficus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 88
323. 136181 Ficus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 95
324. 137041 Ficus sp. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Zayar Win 103819
325. 137411 Ficus sp. K. Kertsawang 2665
326. 137503 Ficus sp. K. Inthamma 1011
327. 137758 Ficus sp. K. Inthamma 1342
328. 137761 Ficus sp. K. Inthamma 1345
329. 137820 Ficus sp. K. Inthamma 1404
330. 138112 Ficus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3006
331. 138200 Ficus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3094
332. 138206 Ficus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3100
333. 138332 Ficus sp. K. Inthamma 1608
334. 138388 Ficus sp. K. Inthamma 1664
335. 138455 Ficus sp. K. Inthamma 1731
336. 138595 Ficus sp. K. Inthamma 1856
337. 138812 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3691
338. 138949 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3828
339. 138957 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3836
340. 139088 Ficus sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 397
341. 139342 Ficus sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1916
342. 139441 Ficus sp. S. Pumikong 2022 4
343. 140916 Ficus sp. W. Pongamornkul - 8081
344. 140944 Ficus sp. W. Pongamornkul - 8109
345. 140608 Ficus sp. Yumiko baba, Win Win Nwe - 101806
346. 140609 Ficus sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101637
347. 140610 Ficus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100300
348. 140611 Ficus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100281
349. 140612 Ficus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100054
350. 140613 Ficus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100053
351. 140978 Ficus sp. W. Pongamornkul - 8143
352. 141011 Ficus sp. W. Pongamornkul - 8176

ปิด

QR code