ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 6748
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pilea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 6748
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jul 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 40 cm tall.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

77    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3733 Pilea sp. W. Nanakorn et al. 3733
2. 4199 Pilea sp. W. Nanakorn et al. 4199
3. 9605 Pilea sp. Serm s.n.
4. 11532 Pilea sp. P. Suksathan 1142
5. 11546 Pilea sp. P. Suksathan 1156
6. 11556 Pilea sp. P. Suksathan 1166
7. 15705 Pilea sp. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1015
8. 17953 Pilea sp. P. Srisanga 1506
9. 21144 Pilea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2018
10. 22429 Pilea sp. C. Glamwaewwong 118
11. 34213 Pilea sp. W. Pongamornkul 2137
12. 35733 Pilea sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8587
13. 40826 Pilea sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6046
14. 45210 Pilea sp. D. Khrueasan MS32
15. 45704 Pilea sp. D. Khrueasan MS621
16. 45706 Pilea sp. D. Khrueasan MS821
17. 52661 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1747
18. 52873 Pilea sp. Yin-Jiantao 1758
19. 52924 Pilea sp. Yin-Jiantao 1388
20. 53402 Pilea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8079
21. 54036 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8214
22. 54810 Pilea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1803
23. 54838 Pilea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1831
24. 55371 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8328
25. 56510 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051403
26. 59191 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9728
27. 59203 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9740
28. 63172 Pilea sp. Li-Jianwu 647
29. 66347 Pilea sp. W. Pongamornkul 3387
30. 68946 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089504
31. 72218 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein & Law Shine 095081
32. 75147 Pilea sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2292
33. 75184 Pilea sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2387
34. 75191 Pilea sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2378
35. 78838 Pilea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-116
36. 79217 Pilea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-412
37. 85418 Pilea sp. C. Maknoi 8066
38. 85499 Pilea sp. C. Maknoi 8198
39. 85544 Pilea sp. C. Maknoi 8243
40. 85610 Pilea sp. C. Maknoi 8309
41. 86035 Pilea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-039
42. 88539 Pilea sp. N. Muangyen 391
43. 89630 Pilea sp. C. Maknoi 6384
44. 90159 Pilea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-82
45. 91117 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3484
46. 91209 Pilea sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3647
47. 95229 Pilea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-268
48. 96050 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4234
49. 96053 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4237
50. 98210 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-090
51. 111169 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-117
52. 111300 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-248
53. 111364 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-312
54. 114040 Pilea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-290
55. 117842 Pilea sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-212
56. 117881 Pilea sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-251
57. 117978 Pilea sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-348
58. 121318 Pilea sp. N. Boonruang 0379
59. 122758 Pilea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-228
60. 132770 Pilea sp. A. Nuammee 648
61. 137280 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103086
62. 137281 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103133
63. 137282 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103172
64. 137283 Pilea sp. Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103281
65. 137284 Pilea sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103481
66. 137285 Pilea sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103550
67. 137286 Pilea sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103561
68. 137287 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103634
69. 137288 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103656
70. 137289 Pilea sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103862
71. 137290 Pilea sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103895
72. 137291 Pilea sp. Carmen Puglisi, Kittiphong Kertsawang, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Phyu Phyu Hnin m-725
73. 138875 Pilea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3754
74. 138876 Pilea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3755
75. 138953 Pilea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3832
76. 138977 Pilea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3856
77. 138978 Pilea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3857

ปิด

QR code