ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 6746
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phrynium pubinerve Blume
Family name

ชื่อวงศ์

Marantaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 6746
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jul 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1 m tall. Fruits red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2588 Phrynium pubinerve Blume W. Nanakorn et al. 2588
2. 10475 Phrynium pubinerve Blume P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 134
3. 14357 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 1642
4. 14358 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 1643
5. 14868 Phrynium pubinerve Blume S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 410
6. 14938 Phrynium pubinerve Blume S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 478
7. 15792 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 1610
8. 15793 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 1614
9. 17238 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2547
10. 17239 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2548
11. 20039 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi 88
12. 20343 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2900
13. 20362 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2919
14. 20370 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2927
15. 20819 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2937
16. 20827 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2945
17. 22987 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3308
18. 22990 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3311
19. 22993 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3314
20. 22997 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3318
21. 23006 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3327
22. 23010 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3331
23. 23037 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3358
24. 23042 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3363
25. 23118 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3413
26. 29525 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 1610
27. 29739 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi 1018
28. 31544 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi 1533
29. 38475 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi, P. Srisanga 2247
30. 38476 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi, P. Srisanga 2248
31. 38504 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi, P. Srisanga 2276
32. 52613 Phrynium pubinerve Blume W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1698
33. 76123 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi 6668
34. 86905 Phrynium pubinerve Blume C. Glamwaewwong 58 198
35. 90653 Phrynium pubinerve Blume N. Muangyen 915
36. 93339 Phrynium pubinerve Blume Monocot Botany at KU 18
37. 113279 Phrynium pubinerve Blume P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3972
38. 115880 Phrynium pubinerve Blume K. Wangwasit 180717 4
39. 115961 Phrynium pubinerve Blume K. Wangwasit 180718 51
40. 116019 Phrynium pubinerve Blume K. Wangwasit 180912 7

ปิด

QR code