ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 64741
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong
Family name

ชื่อวงศ์

COMMELINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 9391
Collected date

วันที่เก็บ

3 Nov 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb by foothill. Flower white. Fruit light green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5271 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Nanakorn et al. 5271
2. 23209 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong P. Srisanga 2589
3. 38924 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong C. Maknoi 2594
4. 42471 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong Zhou Shi-shun 1989
5. 66829 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 10427
6. 77633 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 11557
7. 77652 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 11576
8. 82245 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 12249
9. 86050 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-054
10. 86471 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Tanming 923
11. 88063 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3538
12. 88336 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 188
13. 88367 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 219
14. 88391 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 243
15. 89376 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Pongamornkul 5476
16. 90838 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3447
17. 91077 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 1087
18. 91857 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 1225
19. 95164 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-203
20. 112750 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 2237
21. 117300 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 2567
22. 120587 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 2353
23. 123716 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-253
24. 123760 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-297

ปิด

QR code