ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 64969
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lycopodium clavatum L.
Family name

ชื่อวงศ์

LYCOPODIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Pattanapeeradej 034
Collected date

วันที่เก็บ

22 Mar 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4400 Lycopodium clavatum L. W. Nanakorn et al. 4400
2. 4921 Lycopodium clavatum L. S. Watthana & M. Norsaengsri s.n.
3. 6600 Lycopodium clavatum L. W. Nanakorn et al. 6600
4. 7126 Lycopodium clavatum L. W. Nanakorn et al. 7126
5. 10353 Lycopodium clavatum L. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 30
6. 11990 Lycopodium clavatum L. W. Nanakorn et al. 11990
7. 19466 Lycopodium clavatum L. P. Suksathan 2714
8. 31289 Lycopodium clavatum L. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2964
9. 42967 Lycopodium clavatum L. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4492
10. 50018 Lycopodium clavatum L. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49905
11. 51927 Lycopodium clavatum L. M. Nomura FOK-609637
12. 56399 Lycopodium clavatum L. S. Sang 345
13. 100785 Lycopodium clavatum L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-388
14. 103850 Lycopodium clavatum L. Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.32
15. 108744 Lycopodium clavatum L. C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05078
16. 113667 Lycopodium clavatum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-368

ปิด

QR code