ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 64991
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merremia poranoides (C.B. Clarke) Hallier f.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Staples, G.; Suksathan, P.; Sangrirotjanapat, S. 1441
Collected date

วันที่เก็บ

25 Oct 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herbaceous twiner 2-3 m long on low grasses; stems lacking paired auricles at petiole base; leaves broadly cordate, dark green above; inflorescence a spreeding panicle, pedicels sticky, flowers open at 10:51 AM, odorless; corolla tubular-funnelform, pure white on limb, yellow inside tube; fruits immature, green, tighly enclosed in calyx. + leaf in silica gel + flowers in spirit.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

No author specimen/ไม่มีข้อมูลซ้ำ

ปิด

QR code