ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 65091
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Harrisonia perforata (Blanco) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Srithi 304
Collected date

วันที่เก็บ

29 Jul 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Wild collected plant.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

220
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

96    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 240 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 240
2. 534 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 534
3. 3251 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3251
4. 3722 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3722
5. 3907 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3907
6. 6113 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6113
7. 6215 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6215
8. 6409 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6409
9. 8387 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 8387
10. 9041 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 9041
11. 9814 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 9814
12. 10760 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 10760
13. 17528 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonchai 28
14. 18942 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 18942
15. 25204 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 482
16. 27392 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Kumphet sn. 76
17. 30532 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 09-75
18. 32375 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 06-407
19. 35057 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 1861
20. 37193 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 2075
21. 38023 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3669
22. 38352 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi & P. Srisanga 2124
23. 38967 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 2312
24. 39034 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 2379
25. 39830 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 4937
26. 40068 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 5173
27. 40138 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 5243
28. 41685 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 09-164
29. 45159 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Tanaros 562
30. 45807 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 3623
31. 47291 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Chusie KY156
32. 50696 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. L. Kamkom 7010
33. 57181 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 296
34. 57272 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0170
35. 58102 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9854
36. 57695 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 4112
37. 57965 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9067
38. 58410 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 9445
39. 59734 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Klongngern 29
40. 61885 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Ling Shein Man 087296
41. 62706 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1130
42. 66960 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 3542
43. 68567 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2931
44. 69898 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053065
45. 71415 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 3855
46. 71467 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1004
47. 72071 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 03951
48. 72715 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 4950
49. 77519 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4352
50. 79157 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-352
51. 81276 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 7458
52. 83147 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4682
53. 83172 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4708
54. 83811 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Phaosrichai 197
55. 85190 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 7838
56. 85505 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 8204
57. 86143 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-147
58. 87059 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Glamwaewwong 352/58
59. 87363 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-205
60. 90678 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 940
61. 91275 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Sawangsawat 476
62. 91902 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 1270
63. 93005 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. D. Argyriou 254
64. 93317 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. D. Argyriou 598
65. 93935 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 023941
66. 93936 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Kazumi Fujikawa 035961
67. 94031 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Nuttakarn B., Wassamol L., Nannapat A. & Watcharapong R. 1
68. 94639 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4008
69. 94883 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma s.n.
70. 94884 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma 27
71. 94885 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma 26
72. 94886 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma 28
73. 104519 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 6296
74. 104581 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 6358
75. 105463 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 6806
76. 108677 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5281
77. 110029 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. TLBG 626
78. 110626 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5741
79. 110712 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 1919
80. 110996 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 4565
81. 111043 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 4612
82. 111160 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-108
83. 111162 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-110
84. 111650 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-173
85. 112698 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 2185
86. 114392 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4735
87. 115729 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Wangwasit 180321-25
88. 116063 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Wangwasit 180912-54
89. 116593 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-216
90. 117729 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-099
91. 117789 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-159
92. 117846 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-216
93. 118776 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Boonruang 0126
94. 119083 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Boonruang 0191
95. 120568 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 2334
96. 121112 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 3094

ปิด

QR code