ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 65616
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scleria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 10105
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jan 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb up to 3 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1464
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

112    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1858 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 1858
2. 2260 Scleria sp. M. Norsaengsri 769
3. 2309 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 2309
4. 3217 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 3217
5. 4186 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 4186
6. 7310 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 7310
7. 20198 Scleria sp. M. Norsaengsri 1257
8. 20263 Scleria sp. M. Norsaengsri 1322
9. 20815 Scleria sp. M. Norsaengsri 1551
10. 21056 Scleria sp. M. Norsaengsri 1629
11. 21491 Scleria sp. M. Norsaengsri 1736
12. 22965 Scleria sp. C. Glamwaewwong 209
13. 30989 Scleria sp. K. Kertsawang 695
14. 30990 Scleria sp. K. Kertsawang 696
15. 31056 Scleria sp. K. Kertsawang 762
16. 34592 Scleria sp. P. Suksathan 4399
17. 35429 Scleria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8249
18. 37872 Scleria sp. M. Norsaengsri 3839
19. 39602 Scleria sp. M. Norsaengsri 4690
20. 39782 Scleria sp. M. Norsaengsri 4889
21. 41848 Scleria sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 165
22. 45766 Scleria sp. D. Khrueasan MS761
23. 45767 Scleria sp. D. Khrueasan MS500
24. 47810 Scleria sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 237
25. 50093 Scleria sp. M.N. Tamura T-60224
26. 49908 Scleria sp. M. Norsaengsri 6428
27. 52216 Scleria sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1458
28. 52822 Scleria sp. C. Maknoi 2997
29. 53864 Scleria sp. C. Maknoi 3146
30. 56030 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8645
31. 56230 Scleria sp. M. Norsaengsri 781
32. 56830 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2020
33. 56890 Scleria sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9200
34. 57250 Scleria sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0097
35. 58521 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9556
36. 58527 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9562
37. 58468 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9503
38. 58636 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9671
39. 58639 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9674
40. 58787 Scleria sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9406
41. 59596 Scleria sp. T. Khambai 7
42. 59598 Scleria sp. T. Khambai 9
43. 59779 Scleria sp. C. Pitaksantipap 13
44. 59801 Scleria sp. C. Pitaksantipap 35
45. 59902 Scleria sp. Romklao Botanical Garden 0293/2554
46. 59993 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2153
47. 60132 Scleria sp. M. Norsaengsri 5921
48. 62787 Scleria sp. M. Norsaengsri 9999
49. 62841 Scleria sp. M. Norsaengsri 10053
50. 63670 Scleria sp. M. Norsaengsri 4152
51. 63674 Scleria sp. M. Norsaengsri 4155
52. 64739 Scleria sp. M. Norsaengsri & C. Pitaksantipap 9382
53. 65394 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2467
54. 65395 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2468
55. 67798 Scleria sp. M. Norsaengsri 10478
56. 66705 Scleria sp. M. Norsaengsri 10368
57. 67814 Scleria sp. M. Norsaengsri 10494
58. 67963 Scleria sp. C. Lakoet 0344
59. 67992 Scleria sp. C. Lakoet 0373
60. 67993 Scleria sp. C. Lakoet 0374
61. 69307 Scleria sp. Zhou-Shishun 6680
62. 71334 Scleria sp. W. Pongamornkul 3774
63. 73952 Scleria sp. M. Norsaengsri 11482
64. 75000 Scleria sp. M. Norsaengsri 10865
65. 75719 Scleria sp. W. Pongamornkul 4304
66. 79047 Scleria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-243
67. 81444 Scleria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11690
68. 81452 Scleria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11698
69. 82182 Scleria sp. C. Maknoi 7774
70. 82888 Scleria sp. M. Norsaengsri 12272
71. 85835 Scleria sp. M. Norsaengsri 12488
72. 86094 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-098
73. 86518 Scleria sp. W. Tanming 970
74. 87193 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-036
75. 87200 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-043
76. 87285 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-127
77. 87293 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-135
78. 87309 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-151
79. 87321 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-163
80. 87556 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-396
81. 87660 Scleria sp. Saensouk et al. 46
82. 89384 Scleria sp. W. Pongamornkul 5484
83. 89447 Scleria sp. W. Pongamornkul 5547
84. 90259 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-182
85. 90297 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-220
86. 91075 Scleria sp. N. Muangyen 1085
87. 91877 Scleria sp. N. Muangyen 1245
88. 93522 Scleria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5398
89. 94300 Scleria sp. N. Muangyen 1428
90. 94332 Scleria sp. N. Muangyen 1459
91. 94592 Scleria sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3961
92. 95339 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4151
93. 96035 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4218
94. 100801 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-404
95. 100817 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-420
96. 101983 Scleria sp. K. Kertsawang 4247
97. 102065 Scleria sp. K. Kertsawang 4329
98. 102069 Scleria sp. K. Kertsawang 4333
99. 104837 Scleria sp. C. Maknoi 5713
100. 107318 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-080
101. 107282 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-040
102. 111254 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-202
103. 110934 Scleria sp. K. Kertsawang 4504
104. 111423 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-371
105. 111440 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-388
106. 111469 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-417
107. 115329 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 864
108. 115235 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 770
109. 115236 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 771
110. 115370 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 905
111. 117081 Scleria sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-274
112. 117986 Scleria sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-356

ปิด

QR code