ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 65259
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cymbopogon nardus (L.) Rendle
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Srithi 702
Collected date

วันที่เก็บ

20 May 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Cultivated.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

220
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

15    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10674 Cymbopogon nardus (L.) Rendle W. Nanakorn et al. 10674
2. 14104 Cymbopogon nardus (L.) Rendle H. Hemadhulin 32
3. 24914 Cymbopogon nardus (L.) Rendle K. Kertsawang 427
4. 27426 Cymbopogon nardus (L.) Rendle P. Kumphet sn. 110
5. 34629 Cymbopogon nardus (L.) Rendle M. Norsaengsri 3262
6. 35167 Cymbopogon nardus (L.) Rendle C. Maknoi 2395
7. 39404 Cymbopogon nardus (L.) Rendle M. Norsaengsri 4490
8. 39494 Cymbopogon nardus (L.) Rendle M. Norsaengsri 4578
9. 39496 Cymbopogon nardus (L.) Rendle M. Norsaengsri 4580
10. 39590 Cymbopogon nardus (L.) Rendle M. Norsaengsri 4679
11. 39921 Cymbopogon nardus (L.) Rendle M. Norsaengsri 5028
12. 41549 Cymbopogon nardus (L.) Rendle P. Wessumritt & M. Norsaengsri 194
13. 68158 Cymbopogon nardus (L.) Rendle M. Norsaengsri 3625
14. 77021 Cymbopogon nardus (L.) Rendle V. Nguanchoo 533
15. 131976 Cymbopogon nardus (L.) Rendle W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 165

ปิด

QR code