ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 65306
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Srithi 75
Collected date

วันที่เก็บ

20 May 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

75    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 283 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 283
2. 1573 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 1573
3. 3317 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 3317
4. 3342 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 3342
5. 9161 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 9161
6. 14341 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 247
7. 17704 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 630
8. 24781 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Kertsawang 337
9. 24958 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. C. Glamwaewwong 933
10. 25112 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. C. Glamwaewwong 1062
11. 25518 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Wangwasit 051102.2
12. 28029 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Watthana 1982
13. 30023 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Chongko 582
14. 30903 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Wangwasit & C. Lakoet 070528-10
15. 30544 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 09-87
16. 31988 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Pranee Palee 906
17. 33083 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Warintorn K. 07-067
18. 34936 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 1740
19. 37556 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 06-377
20. 38254 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumritt 220
21. 39047 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 2392
22. 40094 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 5200
23. 41669 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chhang Phourin 5026
24. 43150 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 09-254
25. 49485 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Shimizu & A. Nalamphoon T-7823
26. 51813 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri & N. Tathana 7868
27. 52663 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1749
28. 53515 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Yin-Jiantao 1700
29. 54827 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1820
30. 55512 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Mattapha s.n.
31. 55513 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Kesornbua 98
32. 58305 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 5318
33. 63952 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 157
34. 64171 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2573
35. 68504 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3076
36. 68555 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2919
37. 68743 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 10654
38. 68815 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089641
39. 70197 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 203
40. 70191 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 139
41. 70639 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Khin Myo Htwe 023958
42. 71376 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 3816
43. 75428 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095075
44. 75776 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094660
45. 76415 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094403
46. 82010 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 12043
47. 83952 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Sawangsawat 666
48. 87857 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. R. Suksathan 2016111-09
49. 90000 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Pingyot 014
50. 90822 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3431
51. 92343 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Khin Myo Htwe 032566
52. 94808 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chusie & K. Srithi PK082
53. 95665 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chusie & Trithip Sukho SJ105
54. 97565 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Chantaranothai et al. 1147
55. 101061 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. D. Khrueasan 26
56. 101166 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 6187
57. 103541 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kasan and Sarayut 002
58. 108580 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5182
59. 109205 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S.T.Chiu 05373
60. 110515 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5631
61. 114607 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4956
62. 114916 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Choopan et al. 2018-179
63. 126121 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Ling Shein Man 055156
64. 127894 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. C. Zachariades s.n.
65. 127895 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. C. Zachariades s.n.
66. 127960 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Inthamma 796
67. 128523 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2324
68. 130060 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. N. Muangyen 3736
69. 132590 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 7527
70. 134903 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Choopan et al. 2020-440
71. 134904 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Choopan et al. 2020-441
72. 135025 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Choopan et al. 2020-572
73. 137427 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Kertsawang 2681
74. 139525 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Choopan et al. 2021-115
75. 139614 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Choopan et al. 2022-48

ปิด

QR code