ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 65402
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2616
Collected date

วันที่เก็บ

18 Feb 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 8 m high on limestone. Flower brown-green. Fruit red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1332
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

80    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 187 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 187
2. 5338 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 5338
3. 5974 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 5974
4. 7767 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 7767
5. 7952 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 7952
6. 7971 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 7971
7. 8559 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 8559
8. 8790 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 8790
9. 11670 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. P. Srisanga 258
10. 12593 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. P. Srisanga 354
11. 12935 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Prachit et al. 2
12. 14515 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. S. Watthana 304
13. 24902 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. K. Kertsawang 332
14. 25963 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. P. Suksathan 3619
15. 28972 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 28972
16. 31628 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Pongamornkul 1951
17. 35370 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8183
18. 35504 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8327
19. 35672 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8517
20. 38996 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Pongamornkul 2341
21. 39054 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Pongamornkul 2399
22. 43388 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. D. Khrueasan MS358
23. 43702 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0933
24. 50954 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. S. Watthana 3687
25. 51589 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. La-ongsri & N. Romkham 1262
26. 51686 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. La-ongsri & N. Romkham 1361
27. 51776 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7830
28. 52290 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. La-ongsri & N. Romkham 1532
29. 52901 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Yin-Jiantao 1787
30. 53588 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Yin-Jiantao 1341
31. 54442 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. M. Norsaengsri & P. Thongson 6881
32. 58030 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9132
33. 59285 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Yin-Jiantao 1841
34. 59095 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Yin-Jiantao 1816
35. 59153 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1901
36. 60475 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Ling Shein Man 087898
37. 60629 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Ling Shein Man 088018
38. 61208 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Ling Shein Man 087984
39. 61395 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Law Shein 088371
40. 61558 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Ling Shein Man 087053
41. 62692 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 177
42. 62966 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. C. Lakoet 303
43. 63111 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Li Jianwu 1001
44. 66728 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. C. Maknoi 4222
45. 67172 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Jatupol K. & P. Srisanga 687
46. 67552 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 818
47. 67687 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Jatupol K. 954
48. 68595 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2959
49. 69787 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090737
50. 72079 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Pongamornkul 03959
51. 73089 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. M. Norsaengsri 11257
52. 73511 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. C. Lakoet 0671
53. 74453 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Zhou-Shishun 8412
54. 75302 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094983
55. 76126 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. C. Maknoi 6671
56. 76588 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. C. Maknoi 7157
57. 79703 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097684
58. 80569 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-384
59. 81765 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. M. Norsaengsri 11800
60. 83136 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Pongamornkul 4671
61. 83188 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Pongamornkul 4723
62. 88080 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3555
63. 88286 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Pongamornkul 5292
64. 89031 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. N. Muangyen 622
65. 90694 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. N. Muangyen 956
66. 92309 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Khin Myo Htwe 024160
67. 95630 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Pongamornkul 5991
68. 95663 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. Sikkha Songkumchum SK040
69. 98227 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-107
70. 108329 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Pongamornkul 6537
71. 108880 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. C.M.Wang 04301
72. 109016 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. C.M.Wang 06939
73. 109535 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. T.Y.A.Yang & C.C.Yen 08151
74. 110330 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5447
75. 110454 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5572
76. 114324 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4667
77. 114472 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4817
78. 115646 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. K. Wangwasit 180124-2
79. 116192 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6844
80. 118760 Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg. N. Boonruang 0110

ปิด

QR code