ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 65463
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC.
Family name

ชื่อวงศ์

Piperaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Srithi 703
Collected date

วันที่เก็บ

12 Mar 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Chalermpol Suwanphakdee
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Wild collected plant.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1267
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 154 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Nanakorn et al. 154
2. 3836 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Nanakorn et al. 3836
3. 6209 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Nanakorn et al. 6209
4. 6346 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Nanakorn et al. 6346
5. 8738 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Nanakorn et al. 8738
6. 8758 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Thongson 20
7. 9406 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Nanakorn et al. 9406
8. 10389 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 66
9. 10478 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 137
10. 10652 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Nanakorn et al. 10652
11. 11570 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Suksathan 1180
12. 13634 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Suksathan 1400
13. 13716 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Suksathan 1487
14. 15704 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Srisanga, C. Trisonthi, C. Puff 1014
15. 16473 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Suksathan 2146
16. 16782 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Srisanga 1259
17. 19336 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. M. Norsaengsri 1215
18. 22527 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Srisanga 2366
19. 31138 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2813
20. 33425 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. Jatupol K. 08 206
21. 35012 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Pongamornkul 1816
22. 36708 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. P. Suksathan 4452
23. 38883 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. C. Maknoi 2553
24. 46467 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Pongamornkul 2542
25. 49919 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. M. Norsaengsri 6439
26. 50843 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. S. Watthana 3576
27. 51534 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. La-ongsri, N. Romkham 1207
28. 51543 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. La-ongsri, N. Romkham 1216
29. 51408 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. M. Norsaengsri, N. Tathana 7478
30. 51669 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. La-ongsri, N. Romkham 1342
31. 51732 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. M. Norsaengsri, N. Tathana 7786
32. 52223 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. La-ongsri, N. Romkham 1465
33. 53599 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. Yin-Jiangtao 1333
34. 53470 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1488
35. 55055 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. C. Suwanphakdee 67
36. 56090 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. M. Norsaengsri, N. Tathana 8956
37. 56805 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1995
38. 56953 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. M. Norsaengsri, N. Tathana 9263
39. 57063 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. M. Norsaengsri, N. Tathana 9342
40. 63041 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. Li-Jianwu 725
41. 65457 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. K. Srithi 5
42. 66080 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10324
43. 66434 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Pongamornkul 3426
44. 75105 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2494
45. 74751 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Pongamornkul 4225
46. 80664 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Pongamornkul 4521
47. 80770 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. K. Phoutthavong et al. 540
48. 83223 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Pongamornkul 4758
49. 84137 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Pongamornkul 4923
50. 85831 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. M. Norsaengsri 12484
51. 89328 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Pongamornkul 5428
52. 93606 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5789
53. 94999 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. A. Jampetong 23
54. 97385 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. QBG. Staff s.n.
55. 105022 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. C. Maknoi 6211
56. 105591 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. C. Maknoi 7019
57. 107373 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 139
58. 116901 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 93
59. 116940 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 132
60. 122663 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 133
61. 122747 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 217
62. 122792 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 262
63. 134488 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C. DC. W. Rujichaipimon, P. Suksatan, W. Tanming, S. Rodpradit 103

ปิด

QR code