ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 65656
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 10146
Collected date

วันที่เก็บ

4 Feb 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub ca. 0.5 m high. Flowers bluish white. Deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1058
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 375 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 375
2. 2495 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 2495
3. 2844 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 2844
4. 5496 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5496
5. 5545 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5545
6. 5631 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5631
7. 5726 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5726
8. 8647 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 8647
9. 10280 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Pongamornkul 51
10. 10299 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 10299
11. 10380 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 57
12. 16464 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 2137
13. 16794 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga 1271
14. 16861 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 2270
15. 16880 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 2289
16. 18575 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga 1735
17. 19358 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood M. Norsaengsri 1237
18. 22534 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga 2373
19. 25985 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 3641
20. 30272 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1226
21. 30283 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1238
22. 38333 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga & P. Suksathan 3266
23. 42699 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood M. Norsaengsri & S. Intamusik 6162
24. 48671 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood M. Norsaengsri & N. Tathana 7422
25. 48924 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Tetsukazu Yahara & Hidetoshi Nagamasu T-50018
26. 48925 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Hiroshige Koyama, Shigeyuki Mitsuta & Tetsukazu Yahara T- 48719
27. 49722 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32242
28. 49726 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31612
29. 49727 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31603
30. 52158 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. La-ongsri & N. Romkham 1400
31. 52177 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. La-ongsri & N. Romkham 1419
32. 52258 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. La-ongsri & N. Romkham 1500
33. 52509 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Yin-Jiantao 1309
34. 52691 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi 2860
35. 52789 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi 2958
36. 53157 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1463
37. 53721 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi 3002
38. 54724 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood S. Porntrai 28
39. 54911 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Sawai s.n.
40. 55000 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood S. Mattapha Sawai 70
41. 65868 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood K. Srithi 588
42. 74375 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Zhou-Shishun 7719
43. 80595 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3097
44. 80727 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Pongamornkul 4584
45. 123590 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5630.1

ปิด

QR code