ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 65613
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Urena lobata L.
Family name

ชื่อวงศ์

Malvaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 10102
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jan 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Monthon Norsaengsri
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in oak-pine forest. Flowers pink. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1421
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

129    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 161 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 161
2. 3588 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 3588
3. 7735 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 7735
4. 7887 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 7887
5. 8356 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 8356
6. 10207 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 10207
7. 19142 Urena lobata L. W. Saemyarm 85
8. 24248 Urena lobata L. C. Glamwaewwong 747
9. 24735 Urena lobata L. K. Kertsawang 227
10. 31786 Urena lobata L. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1193
11. 33351 Urena lobata L. Jatupol K. 07 132
12. 35221 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8009
13. 35284 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8083
14. 35438 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8258
15. 35913 Urena lobata L. Jatupol K. 08 254
16. 38159 Urena lobata L. S. Sawangsawat 92
17. 40379 Urena lobata L. C. Maknoi 2750
18. 42223 Urena lobata L. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 110
19. 42759 Urena lobata L. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6224
20. 45655 Urena lobata L. D. Khrueasan MS 825
21. 45756 Urena lobata L. Suttilak Wittayamateewong s.n.
22. 46310 Urena lobata L. M. Norsaengsri 3307
23. 46706 Urena lobata L. M. Norsaengsri 2869
24. 51146 Urena lobata L. W. Pongamornkul 2752
25. 51169 Urena lobata L. W. Pongamornkul 2775
26. 52466 Urena lobata L. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1186
27. 52688 Urena lobata L. C. Maknoi 2857
28. 52783 Urena lobata L. C. Maknoi 2952
29. 52994 Urena lobata L. C. Maknoi 3993
30. 54241 Urena lobata L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8261
31. 55149 Urena lobata L. P. Krachai 76
32. 55670 Urena lobata L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8470
33. 59562 Urena lobata L. Romklao Botanical Garden 2554 168
34. 60490 Urena lobata L. Ling Shein Mang 87932
35. 61478 Urena lobata L. Ling Shein Mang 87635
36. 61756 Urena lobata L. Ling Shein Mang 87542
37. 61645 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86917
38. 62875 Urena lobata L. C. Lakoet 211
39. 65176 Urena lobata L. K. Srithi 234
40. 68373 Urena lobata L. C. Maknoi 4476
41. 69057 Urena lobata L. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 679
42. 69595 Urena lobata L. Zhou-Shishun 7083
43. 69775 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Ling Shing Man, Maung Nu 82019
44. 71384 Urena lobata L. W. Pongamornkul 3824
45. 71446 Urena lobata L. W. Pongamornkul 3886
46. 73244 Urena lobata L. C. Lakoet 402
47. 73314 Urena lobata L. C. Lakoet 472
48. 73629 Urena lobata L. W. Pongamornkul 4039
49. 75792 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94508
50. 78106 Urena lobata L. W. Pongamornkul 4451
51. 78158 Urena lobata L. W. Pongamornkul 4503
52. 78171 Urena lobata L. V. Nguanchoo 419
53. 78214 Urena lobata L. V. Nguanchoo 342
54. 78266 Urena lobata L. V. Nguanchoo 512
55. 83691 Urena lobata L. S. Bunma s.n.
56. 84523 Urena lobata L. K. Kertsawang 3376
57. 88425 Urena lobata L. N. Muangyen 277
58. 87154 Urena lobata L. NULL
59. 87761 Urena lobata L. Saensouk et al. 147
60. 88262 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5268
61. 88661 Urena lobata L. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 512
62. 88895 Urena lobata L. C. Maknoi 8496
63. 89350 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5450
64. 89473 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5573
65. 90088 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 11
66. 92405 Urena lobata L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3878
67. 93640 Urena lobata L. Rukarcha 50
68. 93730 Urena lobata L. K. Kertsawang 3649
69. 94137 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5837
70. 94231 Urena lobata L. N. Muangyen 1359
71. 94260 Urena lobata L. N. Muangyen 1388
72. 94315 Urena lobata L. N. Muangyen 1443
73. 94507 Urena lobata L. N. Muangyen 1634
74. 95817 Urena lobata L. N. Muangyen 1773
75. 95966 Urena lobata L. P. Phaosrichai 364
76. 96030 Urena lobata L. P. Phaosrichai 428
77. 96170 Urena lobata L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4355
78. 98161 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 41
79. 98414 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 294
80. 98646 Urena lobata L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 123
81. 101282 Urena lobata L. N. Muangyen AKN 31
82. 102391 Urena lobata L. V. Nguanchoo 627
83. 101781 Urena lobata L. P. Panyadee, W. Pongamornkul 77
84. 103893 Urena lobata L. S. Kamonnate 690
85. 105110 Urena lobata L. C. Maknoi 6300
86. 106366 Urena lobata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 821
87. 107593 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 381
88. 110102 Urena lobata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 975
89. 111402 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 350
90. 111483 Urena lobata L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 6
91. 111708 Urena lobata L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 228
92. 113151 Urena lobata L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6755
93. 113851 Urena lobata L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 101
94. 113519 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 220
95. 116135 Urena lobata L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6787
96. 116574 Urena lobata L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 198
97. 116721 Urena lobata L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 344
98. 118062 Urena lobata L. N. Pan-in 22
99. 118452 Urena lobata L. K. Inthamma 351
100. 121912 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1247
101. 120712 Urena lobata L. N. Muangyen 2694
102. 120790 Urena lobata L. N. Muangyen 2772
103. 120888 Urena lobata L. N. Muangyen 2870
104. 120919 Urena lobata L. N. Muangyen 2901
105. 121844 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1179
106. 122098 Urena lobata L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1431
107. 122110 Urena lobata L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1443
108. 122553 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1513
109. 122587 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1547
110. 123233 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 227
111. 124834 Urena lobata L. N. Muangyen 3411
112. 125626 Urena lobata L. N. Muangyen 3706
113. 127803 Urena lobata L. Natdanai Pan-in 179
114. 133490 Urena lobata L. Natdanai Pan-in V 274
115. 133561 Urena lobata L. Natdanai Pan-in V 346
116. 134850 Urena lobata L. T. Choopan et al. 2020 380
117. 135828 Urena lobata L. W. Pongamornkul 7796
118. 137010 Urena lobata L. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Zayar Win 103830
119. 137011 Urena lobata L. Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103764
120. 137682 Urena lobata L. K. Inthamma 1266
121. 138457 Urena lobata L. K. Inthamma 1733
122. 138684 Urena lobata L. Natdanai Pan-in 559
123. 139095 Urena lobata L. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 405
124. 140580 Urena lobata L. Yumiko baba, Win Win Nwe 101801
125. 140581 Urena lobata L. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101626
126. 140582 Urena lobata L. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101562
127. 140583 Urena lobata L. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101541
128. 140809 Urena lobata L. Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong 70
129. 141742 Urena lobata L. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3728

ปิด

QR code