ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 66026
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr.
Family name

ชื่อวงศ์

Convolvulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Srithi 584
Collected date

วันที่เก็บ

27 Dec 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Nophan
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pink flower.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 53062 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7635
2. 54339 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. T. Yingkhachorn 16
3. 54392 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. T. Yingkhachorn 73
4. 55434 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. M. Norsaengsri, N. Tathana 8422
5. 56027 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. M. Norsaengsri, N. Tathana 8642
6. 58143 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. M. Norsaengsri, N. Tathana 8676
7. 62856 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. M. Norsaengsri 10068
8. 65703 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. M. Norsaengsri 10194
9. 72954 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. M. Norsaengsri 10735
10. 73505 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. C. Lakoet 665
11. 79711 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. P. Phaosrichai 173
12. 80809 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. K. Phoutthavong et al. 484
13. 81034 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. C. Maknoi 7215
14. 81913 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. M. Norsaengsri 11947
15. 83244 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. Pongamornkul 4779
16. 84633 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. K. Kertsawang 3414
17. 88550 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 401
18. 88602 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 453
19. 88679 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 530
20. 88886 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. C. Maknoi 8487
21. 89315 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. Pongamornkul 5415
22. 89382 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. Pongamornkul 5482
23. 90479 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 401
24. 94224 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. Pongamornkul 5924
25. 94511 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. N. Muangyen 1638
26. 105188 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. C. Maknoi 6424
27. 106159 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 633
28. 107460 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 233
29. 110271 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5388
30. 110361 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5478
31. 112963 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. K. Kertsawang 3801
32. 114307 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4509
33. 116481 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 105
34. 118561 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. K. Kertsawang 3867
35. 120797 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. N. Muangyen 2779
36. 120811 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. N. Muangyen 2793
37. 122648 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 118
38. 122805 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 275
39. 123003 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 474
40. 123004 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 475
41. 124810 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. N. Muangyen 3387
42. 131238 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang, U. Thongnak 4588
43. 141904 Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr. W. La-ongsri 911

ปิด

QR code