ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 66199
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sambucus javanica Reinw. ex Bl.
Family name

ชื่อวงศ์

ADOXACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3232
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 621 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Nanakorn et al. 621
2. 3706 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Nanakorn et al. 3706
3. 4052 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Nanakorn et al. 4052
4. 9237 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Serm s.n.
5. 9061 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. P. Thongson 35
6. 9585 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Serm s.n.
7. 10153 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. P. Thongson 86
8. 16233 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. P. Suksathan 2034
9. 23064 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Glamwaewwong 230
10. 24983 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Glamwaewwong 958
11. 25322 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Glamwaewwong 1158
12. 28356 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-1(1)
13. 34279 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Pongamornkul 1637
14. 35474 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8296
15. 37698 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. J.F. Maxwell 06-642
16. 38943 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Maknoi 2613
17. 41228 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5617
18. 40229 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. M. Norsaengsri 5418
19. 42795 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6260
20. 47283 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Chusie KY13
21. 47951 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. M. Norsaengsri 7119
22. 48523 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. M. Norsaengsri & N. Tathana 7274
23. 51760 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. M. Norsaengsri & N. Tathana 7814
24. 53247 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1481
25. 65806 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10300
26. 66040 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. K. Srithi 210
27. 66981 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Pongamornkul 3563
28. 70149 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. N. Muangyen 0036
29. 71965 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Ratchuporn Spanuchat s.n.
30. 72038 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Pongamornkul 03918
31. 73455 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Lakoet 0615
32. 73631 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Pongamornkul 04041
33. 75424 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095069
34. 78215 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. V. Nguanchoo 350
35. 78329 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. V. Nguanchoo 256
36. 78334 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. V. Nguanchoo 266
37. 80523 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-338
38. 83087 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Pongamornkul 4622
39. 83104 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Pongamornkul 4639
40. 84202 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Pongamornkul 4988
41. 85782 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Pongamornkul et al. 5121
42. 86118 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-122
43. 87006 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Glamwaewwong 299/58
44. 87063 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Glamwaewwong 356/58
45. 88244 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Pongamornkul 5250
46. 95060 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK066
47. 95145 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-184
48. 95175 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-214
49. 95234 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-273
50. 98554 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-031
51. 98627 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-104
52. 98832 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-309
53. 102606 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. V. Nguanchoo 868
54. 105983 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. Pongamornkul 6459
55. 111394 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-342
56. 111395 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-343
57. 114029 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-279
58. 114659 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5007
59. 117772 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-142
60. 118000 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-370
61. 118707 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. N. Boonruang 0056
62. 122160 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Tran Van On et al. s.n.
63. 123858 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-395
64. 124853 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. N. Muangyen 3430
65. 126383 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung & Khin Win Maung 092356
66. 126384 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Ling Shein Mang 093210
67. 125685 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. K. Punchay 438
68. 129203 Sambucus javanica Reinw. ex Bl. Akharasit Bunsongthae 13

ปิด

QR code