ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 66252
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glochidion sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3290
Collected date

วันที่เก็บ

19 Mar 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 5 m high in mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

117    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 257 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 257
2. 1567 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 1567
3. 25566 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 1217
4. 28912 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 28912
5. 28985 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 28985
6. 35844 Glochidion sp. C. Maknoi 1776
7. 36617 Glochidion sp. C. Maknoi 1937
8. 37214 Glochidion sp. C. Maknoi 2096
9. 38806 Glochidion sp. C. Maknoi 2476
10. 39682 Glochidion sp. M. Norsaengsri 4770
11. 41894 Glochidion sp. P. Wessumritt 327
12. 43369 Glochidion sp. D. Khrueasan MS525
13. 46545 Glochidion sp. M. Norsaengsri 3516
14. 48333 Glochidion sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49508
15. 49467 Glochidion sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17585
16. 49821 Glochidion sp. M. Norsaengsri 6341
17. 49843 Glochidion sp. M. Norsaengsri 6363
18. 50611 Glochidion sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 52
19. 50618 Glochidion sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 157
20. 50638 Glochidion sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 200
21. 51016 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2622
22. 51045 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2651
23. 53847 Glochidion sp. C. Maknoi 3129
24. 56046 Glochidion sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8661
25. 56883 Glochidion sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9193
26. 57080 Glochidion sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9359
27. 61849 Glochidion sp. Ling Shein Man 087311
28. 61905 Glochidion sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087401
29. 62100 Glochidion sp. D. Khrueasan MS427
30. 64374 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2923
31. 64380 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2929
32. 65742 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10234
33. 66975 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3557
34. 67100 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3682
35. 67110 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3692
36. 68939 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089491
37. 68915 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089564
38. 69168 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089251
39. 71683 Glochidion sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091127
40. 71801 Glochidion sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091025
41. 72818 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10924
42. 72881 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10998
43. 73501 Glochidion sp. C. Lakoet 0661
44. 73597 Glochidion sp. W. Pongamornkul 04007
45. 73841 Glochidion sp. P. Phaosrichai 83
46. 76221 Glochidion sp. C. Maknoi 6767
47. 75288 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094963
48. 75310 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094991
49. 75351 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095051
50. 75483 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095165
51. 75563 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094505
52. 75907 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095425
53. 76510 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094022
54. 77887 Glochidion sp. M. Norsaengsri 11149
55. 79706 Glochidion sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097626
56. 79707 Glochidion sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097303
57. 80205 Glochidion sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-21
58. 83120 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4655
59. 83213 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4748
60. 83233 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4768
61. 83778 Glochidion sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2805
62. 84035 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4821
63. 84177 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4963
64. 84277 Glochidion sp. W. Khattiyot 368
65. 85249 Glochidion sp. C. Maknoi 7897
66. 85479 Glochidion sp. C. Maknoi 8178
67. 85529 Glochidion sp. C. Maknoi 8228
68. 85591 Glochidion sp. C. Maknoi 8290
69. 85855 Glochidion sp. M. Norsaengsri 12508
70. 86988 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 281/58
71. 87072 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 365/58
72. 87271 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-113
73. 87294 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-136
74. 87307 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-149
75. 87327 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-169
76. 89678 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5664
77. 90272 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-195
78. 90344 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-267
79. 90386 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-308
80. 91014 Glochidion sp. N. Muangyen 1024
81. 93532 Glochidion sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5715
82. 93620 Glochidion sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5803
83. 95595 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5956
84. 95609 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5970
85. 96314 Glochidion sp. Prince of Songkla University 30
86. 97031 Glochidion sp. C. Maknoi 5471
87. 98327 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-207
88. 98347 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-227
89. 98577 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-054
90. 101100 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6121
91. 102735 Glochidion sp. V. Nguanchoo 1034
92. 105272 Glochidion sp. C. Maknoi 6508
93. 104924 Glochidion sp. C. Maknoi 6081
94. 105759 Glochidion sp. Pimsiri PN006
95. 106023 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6499
96. 106417 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 872
97. 106869 Glochidion sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 580
98. 108352 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6560
99. 108373 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6581
100. 110203 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1076
101. 111067 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-016
102. 111365 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-313
103. 111591 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-114
104. 111645 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-168
105. 112989 Glochidion sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-21
106. 113048 Glochidion sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6653
107. 113347 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-48
108. 116141 Glochidion sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6793
109. 116912 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-104
110. 117038 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-231
111. 117067 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-260
112. 118270 Glochidion sp. K. Inthamma 158
113. 118418 Glochidion sp. K. Inthamma 317
114. 118859 Glochidion sp. K. Inthamma 437
115. 120957 Glochidion sp. N. Muangyen 2939
116. 123517 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-055
117. 123753 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-290

ปิด

QR code