ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 66324
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3364
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb in dry evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 23594 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. P. Srisanga 2603
2. 24020 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. K. Kertsawang 163
3. 33323 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Jatupol K. 07-104
4. 34051 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 1976
5. 34611 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. M. Norsaengsri 3237
6. 35425 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8245
7. 36025 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Jatupol K. 08-366
8. 38635 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 2485
9. 39040 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 2385
10. 39426 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. M. Norsaengsri 4512
11. 39578 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. M. Norsaengsri 4667
12. 41887 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. P. Wessumritt 320
13. 45244 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. D. Khrueasan MS750
14. 45729 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Sermsak Nunphithak sn.
15. 46234 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. M. Norsaengsri 3237
16. 53951 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. S. Sriboonrueng 5
17. 61420 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Law Shein 088336
18. 62406 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Romklao Botanical Garden 0346/2554
19. 62623 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul & Lisa (D1) 2876
20. 64604 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul & Lisa (I15) 3239
21. 65652 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. M. Norsaengsri 10142
22. 65999 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. K. Srithi 495
23. 66391 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul & Pongsri 3176
24. 67025 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 3607
25. 67140 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Jatupol K. & C. Maknoi 543
26. 70693 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Khin Myo Htwe 032867
27. 71311 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 3751
28. 71437 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 3877
29. 71909 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. J. Towaranonte s.n.
30. 73622 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 04032
31. 78116 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 4461
32. 78268 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. V. Nguanchoo 515
33. 78277 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. V. Nguanchoo 541
34. 78890 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. N. Muangyen 134
35. 82330 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. S. Watthana 4319
36. 83094 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 4629
37. 83142 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 4677
38. 83684 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. S. Bunma s.n.
39. 83992 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. M. Pinyosak & P. Wessumritt 315
40. 84761 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. K. Kertsawang 2247
41. 84797 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. K. Kertsawang 2283
42. 87695 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Saensouk et al. 81
43. 88238 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 5244
44. 88119 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3594
45. 88572 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 423
46. 88625 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 476
47. 89308 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 5408
48. 89362 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 5462
49. 92204 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Man, Thaw Min Min Moe 084024
50. 94294 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. N. Muangyen 1422
51. 94550 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. N. Muangyen 1676
52. 95617 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. W. Pongamornkul 5978
53. 96367 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Mahasarakham University 50
54. 101760 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. P. Panyadee & W. Pongamornkul 048
55. 102389 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. V. Nguanchoo 624
56. 102679 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. V. Nguanchoo 970
57. 105767 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Pimsiri PN021
58. 106043 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. Suphanan Putta 02

ปิด

QR code