ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 6920
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia eriocarpa Juss.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 6920
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jul 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

110    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3302 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 3302
2. 3743 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 3743
3. 6112 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6112
4. 6368 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6368
5. 6369 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6369
6. 6437 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6437
7. 6543 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6543
8. 8411 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 8411
9. 9632 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 9632
10. 10824 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 088
11. 10850 Grewia eriocarpa Juss. Serm 47
12. 11051 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul s.n.
13. 11212 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 130
14. 11274 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul s.n.
15. 18770 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn 541
16. 18919 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 18919
17. 20545 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 1444
18. 21737 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 1529
19. 23218 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 239
20. 24601 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 797
21. 24605 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 801
22. 24965 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 940
23. 31935 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 1379
24. 33171 Grewia eriocarpa Juss. Warintorn K. 08-155
25. 36918 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3134
26. 39964 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 5070.1
27. 40661 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 3061
28. 45701 Grewia eriocarpa Juss. D. Khrueasan MS-27
29. 46538 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 3509
30. 47064 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 2554
31. 50115 Grewia eriocarpa Juss. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7624
32. 50128 Grewia eriocarpa Juss. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7623
33. 50419 Grewia eriocarpa Juss. Shunsuke Tsugaru T-61851
34. 50431 Grewia eriocarpa Juss. M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60780
35. 50716 Grewia eriocarpa Juss. L. Kamkom 02002
36. 56418 Grewia eriocarpa Juss. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051339
37. 56439 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051164
38. 57266 Grewia eriocarpa Juss. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0164
39. 57987 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9089
40. 61862 Grewia eriocarpa Juss. Ling Shein Man 087298
41. 61988 Grewia eriocarpa Juss. Ling Shein Man 087513
42. 62018 Grewia eriocarpa Juss. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087494
43. 62554 Grewia eriocarpa Juss. Romklao Botanical Garden 0494/2555
44. 66220 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3258
45. 66528 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3348
46. 66875 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3458
47. 67174 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 689
48. 67221 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 735
49. 67581 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 848
50. 67608 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 875
51. 69014 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 636
52. 68833 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089659
53. 68854 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089684
54. 68913 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089561
55. 71420 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3860
56. 71490 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1027
57. 73233 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 11405
58. 74791 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 04265
59. 75949 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094721
60. 75987 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095379
61. 76709 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11155
62. 76814 Grewia eriocarpa Juss. W. Tanming 588
63. 77901 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11173
64. 79141 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-336
65. 80990 Grewia eriocarpa Juss. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097258
66. 81394 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 12189
67. 82044 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 12077
68. 82347 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 4336
69. 84174 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 4960
70. 84783 Grewia eriocarpa Juss. K. Kertsawang 2269
71. 85093 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3328
72. 85275 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 7923
73. 85281 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 7929
74. 87305 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-147
75. 87042 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 335/58
76. 89782 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 4700
77. 89203 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 792
78. 90695 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 957
79. 91748 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1116
80. 91776 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1144
81. 93368 Grewia eriocarpa Juss. S. Samosorn 10
82. 93975 Grewia eriocarpa Juss. Nobuyuki Tanaka, Kazumi Fujikawa, Yuki Tsujita & Khin Myo Htwe 036127
83. 95867 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1823
84. 97020 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5460
85. 97021 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5461
86. 104728 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5603
87. 107076 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 4841
88. 110583 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5698
89. 110260 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5377
90. 110475 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5591
91. 110788 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 2001
92. 110868 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 2083
93. 111363 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-311
94. 112702 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 2189
95. 114539 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4888
96. 114870 Grewia eriocarpa Juss. T. Choopan et al. 2017-2
97. 115408 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5252
98. 116605 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-228
99. 116606 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-229
100. 117349 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 935
101. 118800 Grewia eriocarpa Juss. N. Boonruang 0150
102. 121152 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 3134
103. 121303 Grewia eriocarpa Juss. N. Boonruang 0364
104. 125026 Grewia eriocarpa Juss. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 648
105. 126236 Grewia eriocarpa Juss. N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020279
106. 127080 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1811
107. 127196 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1927
108. 127979 Grewia eriocarpa Juss. K. Inthamma 815
109. 129442 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4300
110. 129064 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2503

ปิด

QR code