ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 66419
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capparis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CAPPARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3411
Collected date

วันที่เก็บ

2 Apr 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

750
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Living
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

91    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3484 Capparis sp. W. Nanakorn et al. 3484
2. 9070 Capparis sp. P. Thongson 44
3. 18821 Capparis sp. W. Nanakorn 1119
4. 19829 Capparis sp. S. Watthana et al. 1128
5. 20201 Capparis sp. M. Norsaengsri 1260
6. 20239 Capparis sp. M. Norsaengsri 1298
7. 22533 Capparis sp. P. Srisanga 2372
8. 22550 Capparis sp. P. Srisanga 2389
9. 23602 Capparis sp. P. Srisanga 2611
10. 27610 Capparis sp. C. Maknoi 797
11. 28408 Capparis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-27
12. 28439 Capparis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-23
13. 30212 Capparis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-87
14. 34476 Capparis sp. Warintorn K. 08-307
15. 36184 Capparis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3411
16. 36185 Capparis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3427
17. 37899 Capparis sp. M. Norsaengsri 3936
18. 39035 Capparis sp. W. Pongamornkul 2380
19. 40049 Capparis sp. M. Norsaengsri 5154
20. 40103 Capparis sp. M. Norsaengsri 5209
21. 41571 Capparis sp. P. Wessumritt 298
22. 41893 Capparis sp. P. Wessumritt 326
23. 45874 Capparis sp. C. Maknoi 3690
24. 45902 Capparis sp. C. Maknoi 3815
25. 46583 Capparis sp. M. Norsaengsri 3554
26. 47763 Capparis sp. S. Sawangsawat 218
27. 49140 Capparis sp. S. Watthana 3403
28. 50988 Capparis sp. M. Norsaengsri 5476
29. 52914 Capparis sp. Yin-Jiantao 1373
30. 53268 Capparis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7736
31. 56447 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051178
32. 58106 Capparis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9858
33. 57978 Capparis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9080
34. 58008 Capparis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9110
35. 58064 Capparis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9816
36. 58096 Capparis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9848
37. 58461 Capparis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9496
38. 58507 Capparis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9542
39. 59813 Capparis sp. Romklao Botanical Garden 0204/2554
40. 63525 Capparis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6577
41. 64383 Capparis sp. W. Pongamornkul 2932
42. 64475 Capparis sp. W. Pongamornkul 3024
43. 65800 Capparis sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10294
44. 67534 Capparis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 800
45. 68155 Capparis sp. M. Norsaengsri 3622
46. 68678 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3042
47. 69040 Capparis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 662
48. 71321 Capparis sp. W. Pongamornkul 3761
49. 76727 Capparis sp. C. Maknoi 4649
50. 75980 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095333
51. 76383 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094298
52. 77517 Capparis sp. W. Pongamornkul 4350
53. 77518 Capparis sp. W. Pongamornkul 4351
54. 78448 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053205
55. 79022 Capparis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-218
56. 79233 Capparis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-428
57. 80596 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3098
58. 81333 Capparis sp. C. Maknoi 7515
59. 81334 Capparis sp. C. Maknoi 7516
60. 81938 Capparis sp. M. Norsaengsri 11971
61. 85124 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3360
62. 85248 Capparis sp. C. Maknoi 7896
63. 85268 Capparis sp. C. Maknoi 7916
64. 85601 Capparis sp. C. Maknoi 8300
65. 86280 Capparis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-284
66. 86305 Capparis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-309
67. 88589 Capparis sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 440
68. 89677 Capparis sp. W. Pongamornkul 5663
69. 91242 Capparis sp. S. Sawangsawat 427
70. 96993 Capparis sp. C. Maknoi 4813
71. 97477 Capparis sp. C. Maknoi 5440
72. 97478 Capparis sp. C. Maknoi 5441
73. 100752 Capparis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-355
74. 104719 Capparis sp. C. Maknoi 5594
75. 104891 Capparis sp. C. Maknoi 6025
76. 105239 Capparis sp. C. Maknoi 6475
77. 105285 Capparis sp. C. Maknoi 6521
78. 105495 Capparis sp. C. Maknoi 6838
79. 105650 Capparis sp. C. Maknoi 7078
80. 107093 Capparis sp. C. Maknoi 4859
81. 108691 Capparis sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5295
82. 108696 Capparis sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5300
83. 109893 Capparis sp. TLBG 455
84. 110700 Capparis sp. N. Muangyen 1906
85. 112293 Capparis sp. Buasroi Mala 28
86. 112877 Capparis sp. K. Kertsawang 3715
87. 113054 Capparis sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6659
88. 114521 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4859
89. 115390 Capparis sp. C. Maknoi 5235
90. 118676 Capparis sp. K. Kertsawang 3982
91. 118922 Capparis sp. K. Inthamma 501

ปิด

QR code