ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 66259
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paederia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3297
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

T. Srisuk
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

121    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1549 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 1549
2. 3785 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 3785
3. 4834 Paederia sp. M. Norsaengsri, S. Watthana 6
4. 4845 Paederia sp. M. Norsaengsri, S. Watthana 16
5. 5161 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5161
6. 5594 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5594
7. 5640 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5640
8. 7606 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 7606
9. 8390 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 8390
10. 11563 Paederia sp. P. Suksathan 1173
11. 12300 Paederia sp. W. Pongamornkul 355
12. 12510 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 12510
13. 16057 Paederia sp. P. Suksathan 1921
14. 16746 Paederia sp. S. Sasrirat 195
15. 19147 Paederia sp. W. Saemyarm 90
16. 19553 Paederia sp. W. Pongamornkul 599
17. 28322 Paederia sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 220804 32
18. 29093 Paederia sp. S. Suddee et al. 2681
19. 30296 Paederia sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1251
20. 33212 Paederia sp. Warintorn K. 08 196
21. 34194 Paederia sp. W. Pongamornkul 2119
22. 35537 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8263
23. 35236 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8027
24. 35680 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8526
25. 36031 Paederia sp. Jatupol K. 08 372
26. 36292 Paederia sp. W. Pongamornkul 2239
27. 38632 Paederia sp. W. Pongamornkul 2482
28. 39093 Paederia sp. Jatupol K. 08 442
29. 39684 Paederia sp. M. Norsaengsri 4791
30. 42202 Paederia sp. Wang Hong 8352
31. 43065 Paederia sp. Zhou-Shishun 3311
32. 46515 Paederia sp. W. Pongamornkul 2590
33. 46845 Paederia sp. M. Tanaros 317
34. 46929 Paederia sp. M. Tanaros 403
35. 48199 Paederia sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 3
36. 53959 Paederia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8098
37. 53055 Paederia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7628
38. 53757 Paederia sp. C. Maknoi 3038
39. 55417 Paederia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8405
40. 57643 Paederia sp. C. Maknoi 4059
41. 57660 Paederia sp. C. Maknoi 4077
42. 57933 Paederia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9035
43. 58084 Paederia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9836
44. 58378 Paederia sp. K. Chanta 26
45. 59569 Paederia sp. Romklao Botanical Garden 2554 175
46. 61363 Paederia sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86780
47. 61557 Paederia sp. Ling Shein Mang 87054
48. 61708 Paederia sp. Ling Shein Mang 87603
49. 62908 Paederia sp. C. Lakoet 245
50. 63925 Paederia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9944
51. 65699 Paederia sp. M. Norsaengsri 10189
52. 65707 Paederia sp. M. Norsaengsri 10199
53. 65726 Paederia sp. M. Norsaengsri 10218
54. 65913 Paederia sp. K. Srithi 686
55. 67067 Paederia sp. W. Pongamornkul 3649
56. 67155 Paederia sp. Jatupol K., C. Maknoi 558
57. 67444 Paederia sp. M. Norsaengsri et al. 3
58. 67873 Paederia sp. M. Norsaengsri 10553
59. 70374 Paederia sp. C. Maknoi 3241
60. 70838 Paederia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 47
61. 72121 Paederia sp. W. Pongamornkul 4001
62. 72168 Paederia sp. W. Thammarong 315
63. 72924 Paederia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 10705
64. 73003 Paederia sp. M. Norsaengsri 10784
65. 73365 Paederia sp. C. Lakoet 523
66. 73827 Paederia sp. P. Phaosrichai 69
67. 75273 Paederia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2475
68. 80209 Paederia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 25
69. 80449 Paederia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 264
70. 81144 Paederia sp. C. Maknoi 7325
71. 81191 Paederia sp. C. Maknoi 7373
72. 85751 Paederia sp. W. Pongamornkul et al. 5091
73. 88427 Paederia sp. N. Muangyen 279
74. 95002 Paederia sp. Chusie, Khwanruethai Kamfachuea PNK 163
75. 96023 Paederia sp. P. Phaosrichai 421
76. 96865 Paederia sp. C. Glamwaewwong 60 381
77. 97149 Paederia sp. P. Phaosrichai 533
78. 98234 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 114
79. 102602 Paederia sp. V. Nguanchoo 864
80. 102689 Paederia sp. V. Nguanchoo 981
81. 105228 Paederia sp. C. Maknoi 6464
82. 105009 Paederia sp. C. Maknoi 6198
83. 106288 Paederia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 743
84. 105321 Paederia sp. T. Khambai 227
85. 105876 Paederia sp. Pimsiri PN 116
86. 106836 Paederia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 556
87. 106929 Paederia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 640
88. 108486 Paederia sp. T. Choopan et al. 2018 83
89. 109804 Paederia sp. NULL
90. 111234 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 182
91. 111342 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 290
92. 113137 Paederia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6742
93. 113013 Paederia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6618
94. 116180 Paederia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6832
95. 116447 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 71
96. 116588 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 212
97. 116638 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 261
98. 116711 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 334
99. 118359 Paederia sp. K. Inthamma 247
100. 118608 Paederia sp. K. Kertsawang 3914
101. 120623 Paederia sp. N. Muangyen 2606
102. 121028 Paederia sp. N. Muangyen 3010
103. 121125 Paederia sp. N. Muangyen 3107
104. 122949 Paederia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 420
105. 123130 Paederia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 124
106. 124872 Paederia sp. N. Muangyen 3449
107. 128308 Paederia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2109
108. 130273 Paederia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2449
109. 132370 Paederia sp. W. Pongamornkul 7212
110. 132629 Paederia sp. W. Pongamornkul 7566
111. 134082 Paederia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3547
112. 134270 Paederia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3704
113. 134368 Paederia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2718
114. 135947 Paederia sp. W. Pongamornkul 7909
115. 137698 Paederia sp. K. Inthamma 1282
116. 137954 Paederia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2848
117. 138342 Paederia sp. K. Inthamma 1618
118. 138431 Paederia sp. K. Inthamma 1707
119. 140749 Paederia sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101819
120. 140941 Paederia sp. W. Pongamornkul 8106
121. 142414 Paederia sp. W. Pongamornkul 8715

ปิด

QR code