ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 66276
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Combretum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Combretaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3314
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody scandent in dipterocarp forest. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

163    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3788 Combretum sp. W. Nanakorn et al. 3788
2. 9039 Combretum sp. W. Nanakorn et al. 9039
3. 10509 Combretum sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 168
4. 19359 Combretum sp. M. Norsaengsri 1238
5. 19861 Combretum sp. S. Watthana 1161
6. 20602 Combretum sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1501
7. 28390 Combretum sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 200805 4
8. 28881 Combretum sp. W. Nanakorn et al. 28881
9. 29031 Combretum sp. S. Suddee et al. 2597
10. 32828 Combretum sp. N. Muangyen 144
11. 34284 Combretum sp. W. Pongamornkul 1642
12. 34285 Combretum sp. W. Pongamornkul 1643
13. 35946 Combretum sp. Jatupol K. 08 287
14. 37781 Combretum sp. M. Norsaengsri 3736
15. 38983 Combretum sp. W. Pongamornkul 2328
16. 40238 Combretum sp. M. Norsaengsri 5427
17. 42764 Combretum sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6229
18. 46495 Combretum sp. W. Pongamornkul 2570
19. 45833 Combretum sp. C. Maknoi 3649
20. 45872 Combretum sp. C. Maknoi 3688
21. 46450 Combretum sp. W. Pongamornkul 2525
22. 46532 Combretum sp. W. Pongamornkul 2607
23. 46553 Combretum sp. M. Norsaengsri 3524
24. 46589 Combretum sp. M. Norsaengsri 3560
25. 46919 Combretum sp. M. Tanaros 392
26. 47057 Combretum sp. C. Maknoi 3547
27. 47072 Combretum sp. C. Maknoi 3562
28. 47773 Combretum sp. S. Sawangsawat, W. Boonchai 209
29. 49817 Combretum sp. M. Norsaengsri 6337
30. 49909 Combretum sp. M. Norsaengsri 6429
31. 50915 Combretum sp. S. Watthana 3648
32. 50969 Combretum sp. M. Norsaengsri 5456
33. 53512 Combretum sp. Yin-Jiangtao 1703
34. 53772 Combretum sp. C. Maknoi 3053
35. 53775 Combretum sp. C. Maknoi 3056
36. 53812 Combretum sp. C. Maknoi 3093
37. 55426 Combretum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8414
38. 55795 Combretum sp. M. Norsaengsri 5508
39. 56206 Combretum sp. M. Norsaengsri 5777
40. 57041 Combretum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9320
41. 57172 Combretum sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 287
42. 62419 Combretum sp. Romklao Botanical Garden 2554 359
43. 63869 Combretum sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9887
44. 64375 Combretum sp. W. Pongamornkul 2924
45. 64386 Combretum sp. W. Pongamornkul 2935
46. 65660 Combretum sp. M. Norsaengsri 10150
47. 65985 Combretum sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3134
48. 66260 Combretum sp. W. Pongamornkul 3298
49. 66303 Combretum sp. W. Pongamornkul 3342
50. 66494 Combretum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3313
51. 66852 Combretum sp. M. Norsaengsri 10450
52. 67020 Combretum sp. W. Pongamornkul 3602
53. 67303 Combretum sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8125
54. 67737 Combretum sp. M. Norsaengsri 5795
55. 67752 Combretum sp. M. Norsaengsri 5810
56. 67760 Combretum sp. M. Norsaengsri 5818
57. 67761 Combretum sp. M. Norsaengsri 5819
58. 67914 Combretum sp. M. Norsaengsri 10594
59. 71223 Combretum sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 2949
60. 71632 Combretum sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91070
61. 72848 Combretum sp. M. Norsaengsri 10961
62. 72896 Combretum sp. M. Norsaengsri 11013
63. 73133 Combretum sp. M. Norsaengsri 11302
64. 73653 Combretum sp. W. Pongamornkul 4063
65. 74257 Combretum sp. Zhou-Shishun 7402
66. 74872 Combretum sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10854
67. 76206 Combretum sp. C. Maknoi 6752
68. 77688 Combretum sp. M. Norsaengsri 11607
69. 77839 Combretum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 54
70. 78428 Combretum sp. Law Shine 88436
71. 78429 Combretum sp. Law Shine 91647
72. 78853 Combretum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 131
73. 80804 Combretum sp. K. Phoutthavong et al. 490
74. 81368 Combretum sp. C. Maknoi 7544
75. 81526 Combretum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97872
76. 81545 Combretum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97276
77. 81546 Combretum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97846
78. 81907 Combretum sp. M. Norsaengsri 11941
79. 85276 Combretum sp. C. Maknoi 7924
80. 85463 Combretum sp. C. Maknoi 8162
81. 86426 Combretum sp. M. Wongnak 345
82. 86427 Combretum sp. M. Wongnak 344
83. 88048 Combretum sp. C. Maknoi 7734
84. 88053 Combretum sp. C. Maknoi 7739
85. 88287 Combretum sp. W. Pongamornkul 5293
86. 88736 Combretum sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 586
87. 88835 Combretum sp. C. Maknoi 8436
88. 89481 Combretum sp. W. Pongamornkul 5581
89. 90499 Combretum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 421
90. 90558 Combretum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 479
91. 90609 Combretum sp. N. Muangyen 872
92. 93022 Combretum sp. D. Argyriou 230
93. 93245 Combretum sp. D. Argyriou 516
94. 94952 Combretum sp. N. Turreira-Garcia 471
95. 96176 Combretum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4361
96. 95394 Combretum sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4206
97. 95603 Combretum sp. W. Pongamornkul 5964
98. 95625 Combretum sp. W. Pongamornkul 5986
99. 96214 Combretum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4399
100. 98214 Combretum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 94
101. 98678 Combretum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 155
102. 101676 Combretum sp. W. Pongamornkul 6217
103. 105242 Combretum sp. C. Maknoi 6478
104. 104939 Combretum sp. C. Maknoi 6096
105. 106431 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 886
106. 106458 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 913
107. 109791 Combretum sp. TLBG 110
108. 109852 Combretum sp. TLBG 240
109. 113025 Combretum sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6630
110. 113033 Combretum sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6638
111. 116181 Combretum sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6833
112. 116428 Combretum sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 52
113. 117800 Combretum sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 170
114. 117970 Combretum sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 340
115. 118324 Combretum sp. K. Inthamma 212
116. 118848 Combretum sp. K. Inthamma 426
117. 119024 Combretum sp. K. Inthamma 612
118. 119092 Combretum sp. N. Boonruang 200
119. 120577 Combretum sp. N. Muangyen 2343
120. 121554 Combretum sp. N. Boonruang 458
121. 121634 Combretum sp. N. Boonruang, W. La-ongsri 537
122. 125110 Combretum sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 732
123. 125132 Combretum sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 754
124. 130762 Combretum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2808
125. 130395 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2537
126. 130414 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2556
127. 130420 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2562
128. 130688 Combretum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 2852
129. 130789 Combretum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2835
130. 131006 Combretum sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1279
131. 131422 Combretum sp. Chusie Trisonthi BD 7 (3)
132. 132145 Combretum sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2954
133. 132147 Combretum sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2956
134. 132235 Combretum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, P. Tatiya 3390
135. 132631 Combretum sp. W. Pongamornkul 7568
136. 132812 Combretum sp. W. Pongamornkul 7580
137. 133360 Combretum sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1149
138. 133365 Combretum sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1154
139. 133723 Combretum sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7619
140. 134100 Combretum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3565
141. 134115 Combretum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3580
142. 134135 Combretum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3600
143. 135879 Combretum sp. W. Pongamornkul 7847
144. 135944 Combretum sp. W. Pongamornkul 7906
145. 135970 Combretum sp. W. Pongamornkul 7932
146. 136030 Combretum sp. W. Pongamornkul 7992
147. 136367 Combretum sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 286
148. 136399 Combretum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3424
149. 137739 Combretum sp. K. Inthamma 1323
150. 137744 Combretum sp. K. Inthamma 1328
151. 138280 Combretum sp. K. Inthamma 1556
152. 139022 Combretum sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 331
153. 139826 Combretum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4067
154. 140358 Combretum sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101631
155. 140359 Combretum sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101670
156. 141098 Combretum sp. W. Pongamornkul 8476
157. 141615 Combretum sp. Suchanya Kantasa SK 120
158. 141627 Combretum sp. Suchanya Kantasa SK 132
159. 141644 Combretum sp. Suchanya Kantasa SK 149
160. 141647 Combretum sp. Suchanya Kantasa SK 152
161. 142710 Combretum sp. C. Maknoi et al. 5288
162. 142711 Combretum sp. C. Maknoi et al. 5289
163. 142729 Combretum sp. C. Maknoi et al. 5307

ปิด

QR code