ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 66565
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aglaonema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3386
Collected date

วันที่เก็บ

8 Apr 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Erect herb 40-50 cm high. Spathe green. Flowers white. Same plants as P. Srisanga et al. 3380.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Saraburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

280
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13864 Aglaonema sp. P. Srisanga 567
2. 14363 Aglaonema sp. P. Suksathan 1668
3. 17024 Aglaonema sp. P. Srisanga 1341
4. 19879 Aglaonema sp. S. Watthana 1182
5. 31196 Aglaonema sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2871
6. 31842 Aglaonema sp. C. Maknoi 1565
7. 31857 Aglaonema sp. C. Maknoi 1587
8. 37135 Aglaonema sp. C. Maknoi 2017
9. 36164 Aglaonema sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3664.1
10. 38510 Aglaonema sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2282
11. 38904 Aglaonema sp. C. Maknoi 2574
12. 41222 Aglaonema sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5611
13. 48238 Aglaonema sp. M. Norsaengsri 1262
14. 53077 Aglaonema sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7650
15. 53742 Aglaonema sp. C. Maknoi 3023
16. 56845 Aglaonema sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2035
17. 66560 Aglaonema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3380
18. 71891 Aglaonema sp. J. Towaranonte s.n.
19. 76013 Aglaonema sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095377
20. 76604 Aglaonema sp. C. Maknoi 7173
21. 77787 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-2
22. 79041 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-237
23. 79220 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-415
24. 79226 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-421
25. 81142 Aglaonema sp. C. Maknoi 7323
26. 81355 Aglaonema sp. C. Maknoi 7537
27. 85405 Aglaonema sp. C. Maknoi 8053
28. 85580 Aglaonema sp. C. Maknoi 8279
29. 86059 Aglaonema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-063
30. 88324 Aglaonema sp. N. Muangyen 176
31. 88799 Aglaonema sp. C. Maknoi 8401
32. 89273 Aglaonema sp. C. Maknoi 8121
33. 89274 Aglaonema sp. C. Maknoi 8122
34. 89338 Aglaonema sp. W. Pongamornkul 5438
35. 89433 Aglaonema sp. W. Pongamornkul 5533
36. 94790 Aglaonema sp. Chusie & K. Srithi HBY156
37. 100706 Aglaonema sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-309
38. 101786 Aglaonema sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 086
39. 109797 Aglaonema sp. TLBG 130
40. 110012 Aglaonema sp. TLBG 610
41. 113228 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3921
42. 116676 Aglaonema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-299
43. 117065 Aglaonema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-258
44. 116964 Aglaonema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-157
45. 117310 Aglaonema sp. N. Muangyen 2577

ปิด

QR code