ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 66764
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 4258
Collected date

วันที่เก็บ

8 May 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers pale yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 969 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. W. Nanakorn et al. 969
2. 3947 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. W. Nanakorn et al. 3947
3. 20630 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1529
4. 29894 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. M. Norsaengsri 2700
5. 34306 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. W. Pongamornkul 1665
6. 45524 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. N. Romkham 174
7. 50229 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. J.F. Maxwell 10-24
8. 53222 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7690
9. 54462 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. M. Norsaengsri & P. Thongson 6927
10. 57732 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Serm 172
11. 66445 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3276
12. 66465 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3284
13. 75042 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. M. Norsaengsri 11088
14. 82712 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. C. Maknoi 7613
15. 82835 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2701
16. 83440 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Ubonwan Upho UBON 947
17. 86925 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. C. Glamwaewwong 218/58
18. 86944 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. C. Glamwaewwong 237/58
19. 108710 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Somporn Putiyanan 047003
20. 110395 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5513
21. 111392 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-340

ปิด

QR code