ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 66848
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 10446
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jun 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 15 m high. Flowers brownish and white. By limestone foothills.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

484
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9355 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. W. Nanakorn et al. 9355
2. 12735 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. K. Larsen 45340
3. 27840 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Glamwaewwong 1231
4. 29659 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Glamwaewwong 1393
5. 42098 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. Wang Hong 3801
6. 46051 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 3746
7. 51715 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 7769
8. 51832 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 7887
9. 52579 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1665
10. 53576 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. Yin-Jiantao 1124
11. 53720 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 3001
12. 59220 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 9757
13. 66678 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 4179
14. 66845 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. M. Norsaengsri 10443
15. 70519 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 5847
16. 72664 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 4899
17. 72693 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 4928
18. 86136 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-140
19. 89281 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 8129
20. 89815 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 4772
21. 89764 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 4793
22. 90856 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3465
23. 95172 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-211
24. 113256 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3949
25. 117882 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-252
26. 118731 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. N. Boonruang 0080
27. 121215 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. N. Boonruang 0276
28. 121599 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. N. Boonruang 0502
29. 123770 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-307
30. 127395 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5903
31. 131027 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1300
32. 133320 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1109
33. 136841 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103319

ปิด

QR code