ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 67103
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan
Family name

ชื่อวงศ์

Cucurbitaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3685
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jul 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 107 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 107
2. 1437 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 1437
3. 788 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 788
4. 4651 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 4651
5. 4116 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 4116
6. 5334 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 5334
7. 9494 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 9494
8. 11375 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan P. Thongson 35
9. 11710 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 258
10. 12025 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 312
11. 15382 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan S. Watthana, P. Suksathan, G. Argent 556
12. 19160 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Saemyarm 103
13. 20923 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan P. Srisanga 1935
14. 23818 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan C. Glamwaewwong 521
15. 33291 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan Jatupol K. 07 72
16. 36059 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan Jatupol K. 08 400
17. 37334 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan J.F. Maxwell 06 746
18. 37723 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan J.F. Maxwell 06 669
19. 40338 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan C. Maknoi 2709
20. 45776 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan D. Khrueasan MS 769
21. 47157 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan Chusie KY 71
22. 47949 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri 7117
23. 48524 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri, N. Tathana 7275
24. 48571 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri, N. Tathana 7322
25. 51041 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 2647
26. 51466 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri, N. Tathana 7536
27. 55059 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri, N. Tathana 8361
28. 56587 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan P. Suksathan, Wilde, W.J.J.O de, Wilde-Duyfies, B.B.de 5330
29. 58812 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan Zhou-Shishun 2414
30. 66198 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 3231
31. 68650 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3014
32. 71567 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1104
33. 71834 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan B. Pantarod 113
34. 73435 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan C. Lakoet 593
35. 75655 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Tanming 543
36. 78110 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 4455
37. 78166 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan V. Nguanchoo 400
38. 80233 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 49
39. 80291 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 107
40. 87388 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 230
41. 91730 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, Panyachan, P. Tatiya 3707
42. 92433 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3906
43. 92453 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3926
44. 94982 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan Kamonrat Panta 30
45. 95207 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 246
46. 95369 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4181
47. 101271 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan N. Muangyen AKN 17
48. 102410 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan V. Nguanchoo 647
49. 104136 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan S. Kamonnate 797
50. 115376 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 911
51. 117380 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 966
52. 123145 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 139
53. 133031 Trichosanthes pubera subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2995

ปิด

QR code