ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 67391
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eulalia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 2200
Collected date

วันที่เก็บ

8 Nov 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tufted 100-200 cm high. Spikelets with rufous color. Pine forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2055 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 2055
2. 2057 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 2057
3. 2076 Eulalia sp. M. Norsaengsri s.n.
4. 2083 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 2083
5. 2288 Eulalia sp. W. Nanakorn 2288
6. 2399 Eulalia sp. M. Norsaengsri s.n.
7. 2534 Eulalia sp. M. Norsaengsri s.n.
8. 3615 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 3615
9. 5541 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 5541
10. 7879 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 7879
11. 18892 Eulalia sp. M. Norsaengsri 1140
12. 22058 Eulalia sp. M. Norsaengsri 1813
13. 22093 Eulalia sp. M. Norsaengsri 1848
14. 22317 Eulalia sp. M. Norsaengsri 1887
15. 22331 Eulalia sp. M. Norsaengsri 1901
16. 23575 Eulalia sp. C. Glamwaewwong 473
17. 24478 Eulalia sp. S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21812
18. 34770 Eulalia sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3138
19. 39356 Eulalia sp. M. Norsaengsri 4442
20. 39377 Eulalia sp. M. Norsaengsri 4463
21. 39543 Eulalia sp. M. Norsaengsri 4632
22. 39608 Eulalia sp. M. Norsaengsri 4696
23. 42768 Eulalia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6234
24. 52408 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 5528.1
25. 53658 Eulalia sp. M. Norsaengsri 573
26. 53675 Eulalia sp. M. Norsaengsri 555
27. 53682 Eulalia sp. M. Norsaengsri s.n.
28. 56247 Eulalia sp. M. Norsaengsri 560
29. 56248 Eulalia sp. M. Norsaengsri s.n.
30. 56254 Eulalia sp. M. Norsaengsri 587
31. 57226 Eulalia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0073
32. 63669 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2474
33. 63750 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2097
34. 63768 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2217
35. 64228 Eulalia sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N.; Sirimongkol, S.; Supachok, P. 7554
36. 64229 Eulalia sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N.; Sirimongkol, S.; Supachok, P. 7553
37. 67405 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2207
38. 67408 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2210
39. 67409 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2211
40. 71201 Eulalia sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 2992
41. 71211 Eulalia sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3007
42. 71212 Eulalia sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3008
43. 71215 Eulalia sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3011
44. 73255 Eulalia sp. C. Lakoet 0413
45. 73256 Eulalia sp. C. Lakoet 0414
46. 73560 Eulalia sp. P. Traiperm & Layton 521
47. 82507 Eulalia sp. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097581
48. 82945 Eulalia sp. M. Norsaengsri 12329

ปิด

QR code