ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 67419
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 2034
Collected date

วันที่เก็บ

30 Jul 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Erect grass 60-100 cm high. Spikelets pale yellow. Sandy soil. Dipterocarpforest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ubon Ratchathani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2136 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 2136
2. 2143 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 2143
3. 2172 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 368
4. 2661 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 2661
5. 2682 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 2682
6. 6532 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 6532
7. 6632 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 6632
8. 6715 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 6715
9. 7061 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 7061
10. 13769 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 717
11. 14539 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 751
12. 14564 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 776
13. 16547 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen P. Suksathan 2220
14. 21423 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1668
15. 21476 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1721
16. 22074 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1829
17. 22105 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1860
18. 22311 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1881
19. 23348 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen C. Glamwaewwong 326
20. 30758 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen J.F. Maxwell 06-985
21. 37018 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn, P. Suksathan & P. Panyachan 37018
22. 37808 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 3763
23. 41193 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5582
24. 51264 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 2712
25. 52819 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen C. Maknoi 2990
26. 56315 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 8795
27. 60196 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 6031
28. 59806 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen C. Pitaksantipap 40
29. 60134 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 5923
30. 63940 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Pinyosak & W. Boonchai 152
31. 65566 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri s.n.
32. 65574 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 2052
33. 65586 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1883
34. 65587 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1860
35. 65588 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1762
36. 65589 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1881
37. 65591 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1829
38. 65820 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 2282
39. 65821 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 2270
40. 67435 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 2356
41. 67961 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen C. Lakoet 0342
42. 87315 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-157
43. 86503 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Tanming 955
44. 86587 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Tanming 811
45. 87120 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen P. Phaosrichai 298
46. 104274 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen S. Kamonnate 839
47. 104213 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen S. Kamonnate 725
48. 130591 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 868

ปิด

QR code