ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 67444
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paederia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri et al. 003
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers purple. Limestone foothills.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

423
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

105    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1549 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 1549
2. 3785 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 3785
3. 4834 Paederia sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 6
4. 4845 Paederia sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 16
5. 5161 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5161
6. 5594 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5594
7. 5640 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5640
8. 7606 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 7606
9. 8390 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 8390
10. 11563 Paederia sp. P. Suksathan 1173
11. 12300 Paederia sp. W. Pongamornkul 355
12. 12510 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 12510
13. 16057 Paederia sp. P. Suksathan 1921
14. 16746 Paederia sp. S. Sasrirat 195
15. 19147 Paederia sp. W. Saemyarm 090
16. 19553 Paederia sp. W. Pongamornkul 599
17. 28322 Paederia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-32
18. 29093 Paederia sp. S. Suddee et al. 2681
19. 30296 Paederia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1251
20. 33212 Paederia sp. Warintorn K. 08-196
21. 34194 Paederia sp. W. Pongamornkul 2119
22. 35236 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8027
23. 35537 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8263
24. 35680 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8526
25. 36031 Paederia sp. Jatupol K. 08-372
26. 36292 Paederia sp. W. Pongamornkul 2239
27. 38632 Paederia sp. W. Pongamornkul 2482
28. 39093 Paederia sp. Jatupol K. 08-442
29. 39684 Paederia sp. M. Norsaengsri 4791
30. 42202 Paederia sp. Wang Hong 8352
31. 43065 Paederia sp. Zhou Shi-shun 3311
32. 46515 Paederia sp. W. Pongamornkul 2590
33. 46845 Paederia sp. M. Tanaros 317
34. 46929 Paederia sp. M. Tanaros 403
35. 48199 Paederia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 003
36. 53055 Paederia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7628
37. 53757 Paederia sp. C. Maknoi 3038
38. 53959 Paederia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8098
39. 55417 Paederia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8405
40. 57643 Paederia sp. C. Maknoi 4059
41. 57660 Paederia sp. C. Maknoi 4077
42. 57933 Paederia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9035
43. 58084 Paederia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9836
44. 58378 Paederia sp. K. Chanta 26
45. 59569 Paederia sp. Romklao Botanical Garden 0175/2554
46. 61557 Paederia sp. Ling Shein Man 087054
47. 61363 Paederia sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086780
48. 61708 Paederia sp. Ling Shein Man 087603
49. 63925 Paederia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9944
50. 62908 Paederia sp. C. Lakoet 245
51. 65913 Paederia sp. K. Srithi 686
52. 65699 Paederia sp. M. Norsaengsri 10189
53. 65707 Paederia sp. M. Norsaengsri 10199
54. 65726 Paederia sp. M. Norsaengsri 10218
55. 66259 Paederia sp. W. Pongamornkul 3297
56. 67155 Paederia sp. Jatupol K. & C. Maknoi 558
57. 67067 Paederia sp. W. Pongamornkul 3649
58. 67873 Paederia sp. M. Norsaengsri 10553
59. 70374 Paederia sp. C. Maknoi 3241
60. 72121 Paederia sp. W. Pongamornkul 04001
61. 72168 Paederia sp. W. Thammarong 315
62. 72924 Paederia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 10705
63. 73003 Paederia sp. M. Norsaengsri 10784
64. 73365 Paederia sp. C. Lakoet 0523
65. 73827 Paederia sp. P. Phaosrichai 69
66. 75273 Paederia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2475
67. 80209 Paederia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-25
68. 80449 Paederia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-264
69. 81144 Paederia sp. C. Maknoi 7325
70. 81191 Paederia sp. C. Maknoi 7373
71. 85751 Paederia sp. W. Pongamornkul et al. 5091
72. 88427 Paederia sp. N. Muangyen 279
73. 95002 Paederia sp. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK163
74. 96023 Paederia sp. P. Phaosrichai 421
75. 96865 Paederia sp. C. Glamwaewwong 381/60
76. 97149 Paederia sp. P. Phaosrichai 533
77. 98234 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-114
78. 102602 Paederia sp. V. Nguanchoo 864
79. 102689 Paederia sp. V. Nguanchoo 981
80. 105009 Paederia sp. C. Maknoi 6198
81. 105228 Paederia sp. C. Maknoi 6464
82. 105321 Paederia sp. T. Khambai 227
83. 105876 Paederia sp. Pimsiri PN116
84. 106288 Paederia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 743
85. 106836 Paederia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 556
86. 106929 Paederia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 640
87. 108486 Paederia sp. T. Choopan et al. 2018-83
88. 109804 Paederia sp. TLBG 158.1
89. 111234 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-182
90. 111342 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-290
91. 113013 Paederia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6618
92. 113137 Paederia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6742
93. 116180 Paederia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6832
94. 116447 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-071
95. 116588 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-212
96. 116638 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-261
97. 116711 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-334
98. 118359 Paederia sp. K. Inthamma 247
99. 118608 Paederia sp. K. Kertsawang 3914
100. 120623 Paederia sp. N. Muangyen 2606
101. 121028 Paederia sp. N. Muangyen 3010
102. 121125 Paederia sp. N. Muangyen 3107
103. 122949 Paederia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-420
104. 123130 Paederia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-124
105. 124872 Paederia sp. N. Muangyen 3449

ปิด

QR code